Κώστας Λεονταρίδης

Κώστας Λεονταρίδης

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γελασίνος ο Αβδηρίτης

Αφού όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος συμπεραίνουμε ότι η σοβαροφάνεια (συγγένισσα της φαιδρότητας) κατισχύει της σοβαρότητας. Η υιοθέτηση της πρώτης δεν απαιτεί δα και πτυχίο έγκριτης δραματικής σχολής.