Μιχάλης Ν. Κατσίγερας

Μιχάλης Ν. Κατσίγερας

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 21-II-1938

21s1filstr

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: (Από κριτική του Αιμίλιου Χουρμούζιου για τα διηγήματα του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου «Η ηρωική περιπέτεια».) «Είχα χαιρετίσει άλλοτε την εμφάνιση του κ. Αλκ. Γιαννοπούλου σαν μια ελπίδα της νεοελληνικής διηγηματογραφίας. Αισθάνομαι αληθινήν ευχαρίστηση που θα το επαναλάβω, απ’ αφορμή τη νέα συλλογή των εννέα διηγημάτων του.