Ο Φιλίστωρ

Ο Φιλίστωρ

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 26-VII-1937

s2_filistor--2

ΝΕΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ: (Από χρονογράφημα με την υπογραφή Αθηναίος.) «Εις τα παλαιά χρόνια το Παλαιόν Φάληρον δεν υπήρχε· υπήρχε το Νέον. Εκεί όπου σήμερα είναι το “Τροκαντερό”, ή μάλλον ολίγο πριν, ο φεύγων τον κόσμον εραστής των ερημιών εστέκετο κατά το 1890 και έπινε ένα καφέν εις του Πρινοπούλου.