Ο Φιλίστωρ

Ο Φιλίστωρ

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν... 20-6-1938

20s1ilissos

ΚΑΛΥΨΗ ΙΛΙΣΟΥ: Διά την πλήρη κάλυψιν του Ιλισού συνήφθη δάνειον 45 εκατομμυρίων δραχμών. Το όλον έργον θεωρείται εν εκ των μεγαλυτέρων της Διοικήσεως της Πρωτευούσης και λόγω της δαπάνης που θα απαιτήσει και λόγω της ανακουφίσεως που θα προσφέρει εις τους κατοίκους των παρόχθιων συνοικισμών, τους οποίους απαλλάσσει από τας πλημμύρας.