Αγγελίες

Μαθήματα

  • ACTION LESSONS Μαθηματικός - Στατιστικός (ΒΑ-ΜΑ στην εφαρμοσμένη Στατιστική) παραδίδει μαθήματα Στατιστικής - Μαθηματικών και υποστηρίζει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες με υπευθυνότητα 6971-890903. -Φιλόλογος και οικονομολόγος παραδίδουν μαθήματα θεωρητικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης 6979-865562. - Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά παραδίδονται από έμπειρες καθηγήτριες με μεταπτυχιακές σπουδές για τα επίπεδα Β2-C2 με μεθοδικότητα 6979-865562
  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ σε όλα τα επίπεδα παραδίδει Καθηγήτρια (Γερμανική Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Αμβούργου, 10χρονη παραμονή στη Γερμανία) Μαθήματα ατομικά,ομαδικά η μέσω internet. Τηλ. 210-8663360, 6973-238240 www.dania.gr