Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης
14 Μαΐου 1920
Απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης

Μετά την εκδίωξη των Βουλγάρων από τις συμμαχικές δυνάμεις, η Θράκη τελούσε υπό καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής και είχε γαλλική διοίκηση. Στις 14 Μαΐου τα ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τη Δυτική Θράκη, αντικαθιστώντας τα γαλλικά.

«Γκιουμουλτζίνα, 17 Μαΐου. Επίσημον. Κατά πληροφορίας καταφθάνουσας εξ όλων των σημείων, η κατάληψις της Δυτικής Θράκης συντελείται ομαλώς και άνευ ουδενός επεισοδίου. […] Τα ημέτερα στρατεύματα γίνονται ενθουσιωδώς δεκτά. Οι ελληνικοί πληθυσμοί εορτάζουσι μετ’ απερίγραπτου χαράς την τελειωτικήν αυτών απελευθέρωσιν και οριστικήν ένωσιν μετά της μητρός Ελλάδος.»