Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
3 Οκτωβρίου 1926
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση. Το πρώτο βήμα ενός σημαντικού θεσμού είναι γεγονός. Μια νέα σελίδα στη βιομηχανική και επιχειρηματική ιστορία της Ελλάδας ανοίγει.

«Σήμερον την δεκάτην πρωϊνήν εγένοντο ενταύθα επισήμως τα εγκαίνια της διεθνούς εμπορικής εκθέσεως. Παρέστησαν οι Υπουργοί των Οικονομικών κ. Δροσόπουλος, της Γεωργίας κ. Νάκος […] οι πρόξενοι των Ξένων Κρατών και πλείστοι ξένοι […].»

Διαβάστε: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης: Τα πρώτα βήματα, της Ευφροσύνης Ρούπα (από τη σειρά της Καθημερινής «Ελλάδα - 20ός αιώνας», 1920-1930, τόμ. Α΄).