21 Απριλίου Στρατιωτικό πραξικόπημα
Με την επιβολή της Δικτατορίας, στις 21 Απριλίου 1967, η Ελένη Γ. Βλάχου θα διακόψει την έκδοση της εφημερίδας. Η Καθημερινή θα επανακυκλοφορήσει μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στις
15 Σεπτεμβρίου 1974.