ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 18-4-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΦAΛHPEYΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ: Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Διοικητού Πρωτευούσης κ. Κοτζιά, θα ηλεκτροφωτισθή ειδικώς το γήπεδον του Παναθηναϊκού. Διά του τρόπου τούτου θα είναι δυνατή η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και κατά τας νυκτερινάς ώρας. Η δαπάνη διά τας εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου θα ανέλθη εις 400.000 δραχμών.

ΔΙΑΦΥΓΗ ΜΙΑΧΑ: Το ατμόπλοιον «Πόλις του Αλγερίου» καταπλεύσαν προχθές το πρωί εις Μασσαλίαν, είχε μεταξύ των επιβατών του και τον στρατηγόν Μιάχα [φωτ. με την τραγιάσκα], ο οποίος βλέπων ότι πάσα περαιτέρω αντίστασις θα ήτο ματαία, εγκατέλειψε τον αγώνα και εδραπέτευσεν εξ Ισπανίας εις το γαλλικόν Μαρόκον. Εις τον Μιάχα παρεσχέθη υπό της γαλλικής Κυβερνήσεως η άδεια να παραμείνη εις Παρισίους.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ: Η «Εφημερίς της Φραγκφούρτης» διερμηνεύουσα γενικώς τας αντιλήψεις των γερμανικών εφημερίδων, λέγει ότι η «αναθεώρησις της συνθήκης των Βερσαλλιών από μέρους της Γερμανίας και της Ιταλίας δεν συνετελέσθη ακόμη». Η εφημερίς προσθέτει ότι αι δύο Δυνάμεις βασίζονται επί της δυνάμεώς των όπως φέρουν εις πέρας την αναπροσαρμογήν της συνθήκης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ