ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υστατη προσπάθεια Λιακουνάκου για να κρατήσει τη Euromedica

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Μετά την απόφαση τοποθέτησης ειδικού διαχειριστή στην Axon Holldings, συμφερόντων του επιχειρηματία, η οποία με τη σειρά της ελέγχει περίπου το 47% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica, αναμένεται η αλλαγή διοίκησης στη Euromedica με τη συναίνεση του έτερου βασικού μετόχου, της Farallon Capital (η οποία κατέχει και περί τα 200 εκατομμύρια εκ των συνολικά 400 εκατομμυρίων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου διαγωνιστικών και νοσοκομείων).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μάχη στις γενικές συνελεύσεις και στα δικαστήρια για τη διατήρηση του ελέγχου της Euromedica εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος. Μετά την απόφαση τοποθέτησης ειδικού διαχειριστή στην Axon Holldings, συμφερόντων του επιχειρηματία, η οποία με τη σειρά της ελέγχει περίπου το 47% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica, αναμένεται η αλλαγή διοίκησης στη Euromedica με τη συναίνεση του έτερου βασικού μετόχου της Farallon Capital (η οποία κατέχει και περί τα 200 εκατομμύρια εκ των συνολικά 400 εκατομμυρίων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου διαγωνιστικών και νοσοκομείων).

Προκειμένου να προλάβει την εξέλιξη αυτή ο Θ. Λιακουνάκος προέβη σε δύο ενέργειες: Αφενός κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την τοποθέτηση ειδικού διαχειριστή στην Axon. Σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης της Axon η εν λόγω αίτηση θα συζητηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου. Προκειμένου να λάβει ανασταλτικό χαρακτήρα η εν λόγω αίτηση μέχρι τη συζήτησή της εκκρεμούν και άλλες νομικές ενέργειες, σημειώνουν πηγές εξοικειωμένες με τη λειτουργία του πτωχευτικού δικαίου. Οι αργίες του Πάσχα, όμως, καθυστερούν τη σχετική διαδικασία, συμπληρώνουν. Αφετέρου ο Θ. Λιακουνάκος, ενόσω ελέγχει ακόμα τη διοίκηση της Euromedica, αφού ο ειδικός διαχειριστής δεν έχει ασφαλώς προλάβει να κάνει γενική συνέλευση και να αλλάξει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προχώρησε στην προκήρυξη σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 7 Ιουνίου με θέμα τη λήψη απόφασης περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 50.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,20. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα διατεθούν για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το ελληνικό Δημόσιο και μισθοδοσίας ύψους 14,5 εκατ. καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων.

Παραμένει, όμως, άγνωστο, πού θα βρει τα κεφάλαια ο Θ. Λιακουνάκος για να συμμετάσχει και, εφόσον τα εξασφαλίσει, μέσω ποιου οχήματος θα λάβει μέρος. Και αυτό διότι κάποιοι εικάζουν πως θα επιχειρήσει να συμμετάσχει μέσω τρίτου σχήματος με το οποίο μπορεί να αποκτήσει απευθείας συμμετοχή και να αντιπαρέλθει την απώλεια ελέγχου της Axon. Επίσης, μένει να διαπιστωθεί αν η έκτακτη γενική συνέλευση θα υπερψηφίσει τις προτάσσεις της διοίκησης Λιακουνάκου, αφού Farallon και ειδικός διαχειριστής (αν δεν ανασταλεί η τοποθέτησή του) ελέγχουν το 66% σχεδόν της Euromedica. Υπενθυμίζεται πως στη Euromedica εκτός από το 47,6% που ελέγχει η Axon, η Healthcare Investors (ανήκει στη Farallon) ελέγχει ποσοστό της τάξεως του 17,5%. Η πλευρά Θ. Λιακουνάκου έχει στραφεί νομικά κατά της Farallon αλλά και των πιστωτριών τραπεζών, ισχυριζόμενη πως επιχειρούν παρανόμως να του υφαρπάξουν την εταιρεία.

Η κατάσταση του ισολογισμού της Eurοmedica σαφώς επιτάσσει αύξηση κεφαλαίου, αφού τα ίδια κεφάλαιά της έχουν καταστεί αρνητικά. Ο κύκλος εργασιών κατά την τελευταία δημοσιευμένη ολόκληρη χρήση, δηλαδή αυτή του 2016 ήταν (προ της rebate & clawback) 152,324 εκατ. και τα κέρδη ΕBITDA 18,5 εκατ. Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεών της ανέρχεται σε 417,226 εκατ. και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 567 εκατομμύρια.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ