ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Poul Woodall: Καθαρές λύσεις για το περιβάλλον από τη ναυτιλία

POUL WOODALL*

Τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, τα λεγόμενα scrubbers, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη μόλυνση, ενώ είναι αβλαβή για τα ύδατα, λέει ο Poul Woodall.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την ώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (International Maritime Organization - IMO), αλλά και όλος ο κόσμος, επιχειρεί να μειώσει τις εκπομπές θείου και ρύπων εν γένει, η ναυτιλία, επιβατηγός και ποντοπόρος, διαθέτει πλέον «καθαρές» λύσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί. Η μία είναι η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας και η άλλη η χρήση των συμβατικών καυσίμων, αλλά με εξοπλισμό των πλοίων με συστήματα αποθείωσης των καυσαερίων. Πρόκειται για τα λεγόμενα scrubbers, τα οποία, όπως προκύπτει από μία ακόμα μελέτη, δεν επιβαρύνουν από άλλες οδούς το περιβάλλον και ειδικότερα τα θαλάσσια ύδατα, όπως ορισμένες πλευρές ανησυχούσαν.

Η Συμμαχία Καθαρής Ναυτιλίας 2020 (Clean Shipping Alliance 2020 - CSA), ένας οργανισμός που έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας, καλωσορίζει τα αποτελέσματα ανεξάρτητης μελέτης που παρουσιάστηκε από την CE Delft, οργανισμό ερευνών διεθνούς κύρους με έδρα την Ολλανδία που εξειδικεύεται σε περιβαλλοντικά θέματα. Η μελέτη παρουσιάστηκε προ μηνός στους συμμετέχοντες της 74ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Marine Environment Committee - MEPC) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Τα αρχικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η συσσωρευμένη συγκέντρωση συστατικών στα ύδατα, που προέρχεται από το νερό που εκφορτώνουν τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (Exhaust Gas Cleaning Systems ή Scrubbers), βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα οποία μάλιστα είναι συμβατά με τα ενδεδειγμένα όρια.

Η μελέτη αυτή αναμενόταν από πολλούς προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση των εμπλεκομένων μελών στη συζήτηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των scrubbers ανοικτού τύπου στο θαλάσσιο περιβάλλον, και συγκεκριμένα στα λιμάνια. Αναμένεται ότι η μελέτη του κέντρου CE Delft, η οποία υπολογίζει τη συσσώρευση στα ύδατα των συστατικών που προέρχονται από το νερό καθαρισμού των scrubbers, μαζί και με συναφή μελέτη που διενεργήθηκε από το υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας, θα βοηθήσει να απαντήσουν σχετικά ερωτήματα σε επιστημονικό επίπεδο. Η έρευνα διεξήχθη από τον οργανισμό CE Delft σε συνεργασία με την Deltares, ανεξάρτητο ινστιτούτο εφαρμοσμένων μελετών στην Ολλανδία που εξειδικεύεται στην ανάλυση των υδάτων και υποστηρίχθηκε τόσο από την ένωση εταιρειών κρουαζιέρας CLIA Europe όσο και την εκπρόσωπο της επιβατηγού ναυτιλίας Interferry, με σκοπό την αξιολόγηση της σωρευτικής επίπτωσης των scrubbers στην ποιότητα των υδάτων σε διάφορες κοινές διαμορφώσεις λιμανιών. Και τα αποτελέσματά της δείχνουν πως τα scrubbers είναι πλήρως συμβατά με την καινούργια περιβαλλοντική οδηγία (Environmental Quality Standard) που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2021, ως μέρος του καινούργιου πλαισίου προστασίας υδάτων (Water Framework Directive).

Ολα τα αρχικά ευρήματα είναι πολλά υποσχόμενα και υποδεικνύουν ότι τα πλοία που χρησιμοποιούν ανοικτού τύπου συστήματα scrubbers θα έχουν σχεδόν μηδενική περιβαλλοντική επίπτωση στην ποιότητα των υδάτων των λιμένων.

* Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Clean Shipping Alliance 2020 και διευθυντής Περιβάλλοντος και Αειφορίας της δανικής ναυτιλιακής DFDS.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ