ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορά της Alsvit από τον ισπανικό όμιλο HipoGes Iberia

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Υπό τη «σκέπη» του ισπανικού ομίλου HipoGes Iberia, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και ακινήτων που αποτελούν προϊόν κατάσχεσης από τράπεζες (REOs), περνά πλέον η ελληνική εταιρεία Alsvit, καθώς, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, επήλθε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή προβλέπει την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της Alsvit από τη HipoGes Iberia προκειμένου η πρώτη να αποτελέσει τον «βραχίονα» του ισπανικού ομίλου στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Παράλληλα, μέσω της εν λόγω κίνησης, η Alsvit θα αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία αιχμής του ισπανικού ομίλου, ο οποίος διαθέτει υπό τη διαχείρισή του περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 20 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην τεχνογνωσία εκτιμήσεων, διαχείρισης και διάθεσης ακινήτων στις άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης, όπως επίσης στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, στις διαδικασίες και βεβαίως στον τρόπο διοίκησης και στα στελέχη της HipoGes. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση στην Ισπανία και την Πορτογαλία, περιλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, χορηγήσεων προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δανείων χωρίς εξασφαλίσεις καθώς και χαρτοφυλακίων REOs.

Υπενθυμίζεται ότι η Alsvit είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ακινήτων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τους διεθνείς επενδυτές και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, με καθετοποιημένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές ενέργειες για την ανάκτηση και την πωλησιακή ωρίμανση των ακινήτων, καθώς και την πλήρη προετοιμασία και εκτέλεση της πώλησής τους.

Παράλληλα, η Alsvit διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές (υπηρεσίες διαχείρισης REO). Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, τεχνικές επιθεωρήσεις, διαχείριση κτιρίων, πολεοδομικές και νομικές τακτοποιήσεις καθώς και φορολογική έρευνα και υποστήριξη. Με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, η Alsvit είναι στελεχωμένη από μια έμπειρη ομάδα δικηγόρων και μηχανικών με πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση των σύνθετων νομικών και πολεοδομικών θεμάτων των ακινήτων, ενώ διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.

Σημειωτέον ότι μετά την εξαγορά της από τον ισπανικό όμιλο, η Alsvit θα συνεχίσει να εστιάζει και στην κατασκευαστική δραστηριότητά της. Η εταιρεία έχει κατασκευάσει ή ανακαινίσει πλήθος κτιρίων για εμπορική ή οικιστική χρήση, περιλαμβανομένου μεγάλου αριθμού υποκαταστημάτων τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεπώς, η HipoGes και η Alsvit μαζί δημιουργούν έναν ισχυρό, έμπειρο, αποτελεσματικό και ιδιαίτερα αξιόπιστο εταίρο για τις τράπεζες, τους διεθνείς επενδυτές και όλους τους συμμετέχοντες στην ελληνική αγορά ακινήτων, παρέχοντας το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών real estate.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ