ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένες προσδοκίες για χαλάρωση από την ΕΚΤ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: H EUROBANK ΑΝΑΛΥΕΙ

Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την Πέμπτη, το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια, προετοιμάζοντας όμως το έδαφος για μείωση τους επόμενους μήνες, καθώς ενσωμάτωσε στην ανακοίνωση της απόφασης ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα ή «χαμηλότερα επίπεδα» τουλάχιστον μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2020. Το Δ.Σ. τόνισε την ανάγκη διατήρησης μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής στάσης ως προς τη νομισματική πολιτική της για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά κάτω του στόχου και δεν διαφαίνεται μια επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας. Ως εκ τούτου, η κεντρική τράπεζα δήλωσε έτοιμη να χρησιμοποιήσει και να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα απαραίτητα μέσα που διαθέτει, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για συμμετρία όσον αφορά την επιδίωξη για τον πληθωρισμό, ώστε να διασφαλίσει ότι αυτός θα συγκλίνει μεσοπρόθεσμα προς τον στόχο. Επιπρόσθετα, ανατέθηκε στις σχετικές επιτροπές του Ευρωσυστήματος να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για να ενισχυθεί η μελλοντική καθοδήγηση για την πορεία των επιτοκίων (forward guidance), πιθανά μέτρα που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις των αρνητικών επιτοκίων στην κερδοφορία των τραπεζών (όπως ο σχεδιασμός συστήματος βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών), καθώς και εναλλακτικές επιλογές για το μέγεθος και τη σύνθεση ενός πιθανού νέου προγράμματος αγορών στοιχείων ενεργητικού (QE). 

Το μήνυμα της ΕΚΤ για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες οδήγησε σε πτώση το κοινό νόμισμα, με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να υποχωρεί σε χαμηλό δύο ετών 1,1100 την Πέμπτη, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, προτού ενισχυθεί ελαφρώς στην περιοχή του 1,1140 στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή. Η αποδυνάμωση του ευρώ ενίσχυσε την ανοδική τάση του δολαρίου, με τον δολαριακό δείκτη DXY να ανέρχεται σε υψηλό σχεδόν ενός μήνα 97,92 την Πέμπτη, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στην περιοχή του 97,83 την Παρασκευή, εν αναμονή της δημοσίευσης των στοιχείων για το ΑΕΠ β΄ τριμήνου στις ΗΠΑ. Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου κυμαινόταν κοντά στο -0,37% την ώρα συγγραφής του άρθρου την Παρασκευή, ελαφρώς ενισχυμένο από το νέο ιστορικό χαμηλό -0,42% που σημειώθηκε την Πέμπτη στον απόηχο της ανακοίνωσης της ΕΚΤ και των δηλώσεων του προέδρου Μάριο Ντράγκι. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου, σε χαμηλό περίπου τριών εβδομάδων, 2,01% την Πέμπτη, πριν αυξηθεί κοντά στο 2,07% την Παρασκευή, με την προθεσμιακή αγορά να προεξοφλεί πλήρως μείωση 25 μ.β. στα επιτόκια στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ