Απόστολος Λακασάς ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Τα ΑΕΙ και οι Πανελλαδικές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει διαμορφωθεί με βασικό μέλημα την εξασφάλιση του αδιάβλητου των Πανελλαδικών εξετάσεων – όχι όμως του αξιόπιστου της επιλογής, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι εισάγονται μόνον οι καλύτεροι.

Για το αδιάβλητο, το σύστημα κινείται με τρεις συνισταμένες: α) τα θέματα και β) η ύλη είναι ίδια για όλους τους υποψηφίους (αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις γίνονται κεντρικά), ενώ γ) οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία τους και εισάγονται έως ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις.

Δεν έχει νόημα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να ζητήσει από τα ΑΕΙ να ορίσουν την εξεταστέα ύλη (άλλωστε πανεπιστημιακοί μετέχουν στη διαμόρφωσή της), αν δεν είναι εκείνα που θα κάνουν, ξεχωριστά το καθένα, τις εξετάσεις εισαγωγής των φοιτητών τους.

Ωστόσο αυτό είναι δαπανηρό, ενώ υπάρχει κίνδυνος διαβλητότητας των εξετάσεων. Τα ιδρύματα θα μπορούσαν να ορίσουν επιπλέον κριτήρια πέραν της βαθμολογίων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (π.χ. οι διακρίσεις σε κάποιο αθλητικό γεγονός ή σε κάποιο διεθνή διαγωνισμό μαθηματικών, φυσικής, βιολογίας κ.λπ.). Μα, λέει ο αντίλογος, και αυτές τις περιπτώσεις τις έχει προβλέψει το σύστημα.

Αλλά το αξιόπιστο πώς εξασφαλίζεται; Βασικό το να φτιάξουμε καλύτερη υποχρεωτική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, πολλοί φοιτητές αγνοούν πότε έγινε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η άγνοια αυτή ωστόσο δεν είναι ζήτημα της εξεταστέας ύλης, αλλά υποδηλώνει την αδιαφορία των παιδιών για το σχολείο, για τα βιβλία, για τον σύγχρονο κόσμο που κινείται πέραν της εφηβικής τους παρέας και του Facebook. Αυτό επηρεάζει ασφαλώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη δεκαετία του ’80 (κάτι που επηρεάζει και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, αφού πριν από το ’80 οι υποψήφιοι ήταν πολύ λιγότεροι) οδηγεί υποψηφίους με πολύ χαμηλές βαθμολογίες στα πανεπιστημιακά έδρανα. Εχει αποδειχθεί ότι το 30% των υποψηφίων έχει μέσον όρο κάτω από 10.

Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αποδοτικό, τουλάχιστον στον βαθμό που θα μπορούσε να έχει απτά αποτελέσματα και στους μέτριους μαθητές. Σε αυτό τον κρίκο της αλυσίδας πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια για να βελτιωθεί η εικόνα των επιδόσεων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ