ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 11-9-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΟΛΩΝΙΔΕΣ: [Γράφει ο Σπύρος Μελάς] Οι γυναίκες στην Πολωνία εσχημάτισαν τάγματα εθνοφυλακής, άλλες μάχονται στο μέτωπο κι άλλες παρουσιάσθησαν, εθελοντικά, να δουλέψουν στα μαγαζιά που είχαν κλείσει, επειδή οι άνδρες λείπουν στον πόλεμο. [...] Ο καθένας φαντάζεται τι υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν στον πόλεμο της πατρίδος τους, μ’ αυτά τα προσόντα, οι Πολωνίδες – αρκεί να τους δοθή καιρός και περιστάσεις.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ: Μεταξύ των χειρογράφων του μεγάλου ποιητού Καρόλου Μπωντελαίρ, ευρέθησαν και μερικαί σημειώσεις, εκ των οποίων καταφαίνεται ότι ο απαράμιλλος σμιλευτής των «Ανθεων του Κακού» εσκέφθη κάποτε σοβαρώς ν’ ασχοληθή με το θέατρον. [...] Εις ένα φάκελλον, με την επιγραφήν «Κατάλογος θεατρικών έργων», ο Μπωντελαίρ εφύλασσε, μαζί με τους τίτλους των δραμάτων και μερικάς περιλήψεις υποθέσεων και σκέψεις επί της θεατρικής εν γένει παραγωγής.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ: Πληροφορούμεθα ότι το Υπουργείον της Παιδείας, προκειμένου να ολοκληρώση την λειτουργίαν του από εφέτος εφαρμοζομένου νέου εκπαιδευτικού συστήματος, απεφάσισε να διορίση 200 νέους καθηγητάς της Μέσης και 600 δημοδιδασκάλους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ