ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 19-9-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ: Ο αντεπίτροπος επί των Εξωτερικών Ποτέμκιν εκάλεσε την 3ην πρωινήν της Κυριακής τον εν Μόσχα πρεσβευτήν της Πολωνίας και του ανέγνωσε διακοίνωσιν φέρουσαν την υπογραφήν του επιτρόπου Μολότωφ και αγγέλλουσαν ότι η σοβιετική κυβέρνησις διέταξε τα στρατεύματά της να διαβούν τα πολωνικά σύνορα την δεκάτην πρωινήν της Κυριακής. [...] Τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα [...] προβλέπεται ότι εντός της ημέρας θα συναντηθούν με τα γερμανικά στρατεύματα εις Μπρεστ-Λιτόφσκ και εις Λβοφ.

ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ: Λονδίνον – Το ναυαρχείον μετά λύπης αγγέλλει ότι το πολεμικόν «Θαρραλέος» απωλέσθη, βληθέν υπό εχθρικού υποβρυχίου. [...] Το υποβρύχιον υπέστη σφοδράν επίθεσιν από τα αντιτορπιλλικά και πιστεύεται ότι εβυθίσθη. Το πολεμικόν «Θαρραλέος» ήτο εν των παλαιοτέρων αεροπλανοφόρων του στόλου. Το σκάφος είχε ναυπηγηθή το 1917 [...].

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Οι πιστωτικοί οργανισμοί έχουν κάθε συμφέρον να συμμορφωθούν προς τας οδηγίας της Κυβερνήσεως διά την χορήγησιν πιστώσεων εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον. Δεν φανταζόμεθα δε ότι υπάρχουν περιπτώσεις αρνήσεως παροχής χρηματικών διευκολύνσεων εις φερεγγύους βιομηχάνους και εμπόρους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ