ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα αύξηση κεφαλαίου έως 72,6 εκατ. για την Trastor

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αντί 3,07 εκατ. ευρώ η Trastor απέκτησε αποθήκη στην περιοχή Μελίσσια στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας 5.678,86 τ.μ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εχοντας εντοπίσει τους επόμενους επενδυτικούς της στόχους, η διοίκηση της Trastor ΑΕΕΑΠ σχεδιάζει τη δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης σε διάστημα λίγων μηνών, προκειμένου να αντλήσει την απαιτούμενη ρευστότητα, χωρίς να επιβαρύνει εκ νέου τον δανεισμό της. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η συνεργασία των βασικών μετόχων, με την αμερικανική Varde Partners να έχει συμφωνήσει να παράσχει και ένα δάνειο-γέφυρα, ύψους 41,08 εκατ. ευρώ, που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεση χρηματοδότηση, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου.

Από την κίνηση αυτή είναι προφανές ότι η διοίκηση της Trastor θέλει να έχει τα απαιτούμενα «πολεμοφόδια» τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ώστε να προχωρήσει στις επενδύσεις που επιθυμεί. Βάσει των όσων ανακοινώθηκαν, οι μέτοχοι της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 29ης Οκτωβρίου θα κληθούν να αποφασίσουν για την παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο, για την προώθηση νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 72,6 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), ύψους 41,08 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά από τη Varde (μέσω της θυγατρικής Wert Red). Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι ομολογίες του αποπληρώνονται πλήρως και υποχρεωτικά, μέσω του συμψηφισμού του ποσού με το ποσοστό συμμετοχής της Wert Red στην αύξηση κεφαλαίου.

Το ΜΟΔ προτείνεται να φέρει επιτόκιο Euribor +3,5%, με λήξη στις 31/01/2021 και σχέση μετατροπής 10 μετοχών για κάθε 9 ομολογίες. Το μέγιστο ποσό της αύξησης, που μπορεί να γίνει με μετρητά, εισφορά σε είδος, συμψηφισμό απαιτήσεων ή συνδυασμό όλων των παραπάνω, ανέρχεται στα 72,6 εκατ. ευρώ με έκδοση μέχρι 80.690.653 νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης των 0,90 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Wert Red ελέγχει 56,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor και η Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό 39,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου αρχικά προέβλεπε την άντληση ποσού της τάξεως των 44 εκατ., ωστόσο η πλευρά της Varde Partners υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα τελικά να αντληθούν μόνο 22 εκατ. ευρώ.

Στόχος, μέσω της κίνησης αυτής, είναι να υπάρξει μια άμεση ένεση ρευστότητας στην εισηγμένη, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα, δεδομένου ότι σύντομα θα έχουν διατεθεί τα κεφάλαια, ύψους 22,7 εκατ., που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε μόλις τον Αύγουστο. «Οι τρέχουσες συνθήκες της οικονομίας και η παρούσα συγκυρία στην αγορά ακινήτων ευνοούν ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και, στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία χρειάζεται επιπρόσθετα κεφάλαια για να προωθήσει το επενδυτικό της πλάνο και να πραγματοποιήσει αξιόλογες επενδύσεις», σημειώνει η διοίκηση της Trastor.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη, κατά τη διάρκεια του 2019, η Trastor έχει προχωρήσει στην απόκτηση (ή στη συμφωνία απόκτησης) ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 65 εκατ., ενώ μόνο κατά το τελευταίο δίμηνο (όταν δηλαδή ενισχύθηκε κεφαλαιακά μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου) προχώρησε σε συμφωνίες για την προσθήκη νέων ακινήτων συνολικής αξίας 16 εκατ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα πρώτα ακίνητα logistics της εταιρείας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία απέκτησε αποθήκη στην περιοχή Μελίσσια στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας 5.678,86 τ.μ., η οποία αποτελείται από ισόγειο χώρο αποθήκευσης και όροφο γραφείων. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 3,07 εκατ., ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο είναι μισθωμένο στην εταιρεία Seagull. Αντίστοιχα, πριν από λίγες ημέρες η εταιρεία αναδείχθηκε πλειοδότρια για την απόκτηση ακόμα μιας αποθήκης, στη θέση Μαγούλα του Ασπροπύργου, αντί ποσού 1,1 εκατ. 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ