ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλή ζήτηση από ξένους για το ομόλογο της «Ελλάκτωρ»

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Η έκδοση του ευρωομολόγου έφερε σε επαφή τον όμιλο με πάνω από 100 πολύ σημαντικά ξένα και εγχώρια επενδυτικά χαρτοφυλάκια, στην προσπάθειά του να μειώσει το χρηματοπιστωτικό κόστος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Επιτυχής κρίνεται η έκδοση του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Ελλάκτωρ, η οποία είναι η μεγαλύτερη του είδους (High Yield Green Bond) στην Ευρώπη φέτος. Παρουσιάζοντας διπλάσια κάλυψη, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ και με τα 75% της προσφοράς να προέρχεται από ξένα χαρτοφυλάκια, ο όμιλος εξασφάλισε χθες τα ζητούμενα κεφάλαια, με επιτόκιο χαμηλότερο του 6,4% για τις ομολογίες που θα εκδώσει μέσω της θυγατρικής Ellaktor Value Plc., με λήξη το 2024. Μάλιστα, όπως προκύπτει και παρά το υψηλό επιτόκιο, το κόστος του ομολόγου είναι τελικά ανάλογο των δανείων που θα αποπληρωθούν, με τη διαφορά ότι αυτό μετακυλίεται σε πέντε χρόνια από σήμερα και παράλληλα είναι χωρίς ενέχυρα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της χρήσης του 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του ομίλου κινείται μεταξύ του 5,5% και του 6%, ενώ τα δάνεια που έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, παρουσιάζουν υψηλότερο κόστος 1% κατά μέσον όρο.

Με βάση τη σχετική παρουσίαση του ομίλου προς τους θεσμικούς επενδυτές, από τα 600 εκατ. ευρώ του ομολόγου, κεφάλαια 291 εκατ. ευρώ θα αποπληρώσουν το σύνολο των δανείων της «Ακτωρ Παραχωρήσεις», ενώ επιπλέον 205 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη δραματική μείωση και του δανεισμού της μητρικής «Ελλάκτωρ». Επίσης, κεφάλαια 86 εκατ. ευρώ θα αποπληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της «Ακτωρ Α.Ε.», δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα της εισηγμένης. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την παρουσίαση, εφεξής ο τομέας της κατασκευής θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, δηλαδή δεν θα «απομυζά» κεφάλαια από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου, προκειμένου να καλύπτει ζημίες.

Η αποπληρωμή των εν λόγω δανείων, συνολικού ύψους 582 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί σε πάνω από 70% του συνολικού καθαρού δανεισμού του ομίλου, ο οποίος με βάση τα στοιχεία του φετινού εννεαμήνου ανήλθε σε 815 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτραπεί η εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κάτι που ήταν αδύνατον μέχρι την έκδοση του ομολόγου. Αυτός άλλωστε ήταν και ένας βασικός λόγος που η διοίκηση του ομίλου προχώρησε στη συγκεκριμένη λύση, καθώς είχαν πλέον εξαντληθεί τα περιθώρια νέου τραπεζικού δανεισμού και σχεδόν όλες οι ροές λειτουργικών εσόδων κατευθύνονταν στην αποπληρωμή τόκων και δανείων.

Επιπλέον, είναι σαφές ότι το πιστοληπτικό προφίλ του ομίλου Ελλάκτωρ θα βελτιωθεί κατακόρυφα, ενώ παράλληλα θα μπορεί να αξιοποιήσει εκ νέου μια σειρά περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα, συμμετοχές σε εταιρείες παραχωρήσεων κ.λπ.), τα οποία μέχρι σήμερα ήταν ενεχυριασμένα ως εγγυήσεις έναντι δανείων. Εν ολίγοις, τα νέα κεφάλαια που θα μοχλεύσει ο όμιλος θα είναι με πολύ χαμηλότερο χρηματοπιστωτικό κόστος συγκριτικά με σήμερα. Οταν, δε, φτάσει η στιγμή, το 2024, για την αποπληρωμή των «ακριβών» ομολογιών που θα εκδώσει σήμερα, είναι πιθανό ο όμιλος να προχωρήσει σε μια νέα έκδοση ομολόγου, με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους απ’ ό,τι σήμερα, μειώνοντας εκ νέου το χρηματοπιστωτικό κόστος. Ηδη, στελέχη της διοίκησης σημείωναν πόσο σημαντική ήταν η έκδοση του ευρωομολόγου, καθώς έφερε σε επαφή τον όμιλο με πάνω από 100 πολύ σημαντικά ξένα και εγχώρια επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Κατά τα επόμενα χρόνια, η ανάπτυξη του ομίλου αναμένεται να στηριχθεί σε τομείς που προσφέρουν πολύ υψηλότερο περιθώριο λειτουργικού κέρδους, έναντι των κατασκευών, που μέχρι πρότινος ήταν ο «πυρήνας» του ομίλου. Ειδικότερα, στο προσκήνιο θα περάσουν πλέον οι κλάδοι των παραχωρήσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και η διαχείριση απορριμμάτων, που επιπλέον προσφέρουν πολύ μεγάλη ορατότητα μελλοντικών εσόδων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ