ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 18-1-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ: «Η Ιταλία [είπε ο γραμματέας του φασιστικού κόμματος] δεν πρέπει να αυταπατάται ως προς την εξέλιξιν της εν Ευρώπη πολεμικής συρράξεως. Ενδέχεται [...] να ευρεθεί εις την ανάγκην να αναλάβη τα όπλα, πρέπει, συνεπώς, να είναι καθ’ όλα έτοιμη υλικώς και πνευματικώς ανά πάσαν στιγμήν.

ΒΙΜΠΟΡΓΚ: [...] η πόλις Βίμποργκ υπήρξεν η μόνη φινλανδική πόλις η οποία υπέστη επίθεσιν εκ μέρους σοβιετικών αεροπλάνων. Το μέγα ξενοδοχείον του Βίμποργκ εις το οποίον εγκαθίσταντο οι ξένοι ανταποκριταί πριν ή αναχωρήσουν διά το μέτωπον της Καρελίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κτιρίων τα οποία υπέστησαν ζημίας εκ των βομβών και κατά τους αυτόπτας μάρτυρας δεν έμεινεν υελοπίναξ αθρυμμάτιστος εις την πόλιν. Παγερός άνεμος έπνεεν από της πρωίας και ηνάγκασε τους κατοίκους να παραμείνουν εις τας θύρας των οικιών των αι οποίαι υπέστησαν αρκετάς ζημίας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Να τηρηθή όπως συνιστά το υπουργείον των Σιδηροδρόμων η διάταξις περί τακτικής απολυμάνσεως των τροχιοδρομικών οχημάτων και των λεωφορείων εν γένει. Πρόκειται περί μέτρου στοιχειώδους προστασίας της δημοσίας υγείας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ