ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 23-1-1940

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΗΡΩΙΣΜΟΣ: «Εάν η οργάνωσίς μας, η αποφασιστικότης μας και ο ηρωισμός των ανδρών μας ανέκοψαν το πρώτον κύμα των αγρίων ορδών των επιδρομέων, θα ήθελον εν τούτοις, να μη λησμονήση κανείς, εφ’ όσον είναι ακόμη καιρός, ότι πολεμούμεν εις εναντίον πεντήκοντα. Βεβαίως, θα αγωνισθώμεν μέχρις εσχάτων. Θα πυρπολήσωμεν, εάν παραστή ανάγκη, τα σπίτια μας, τα δάση μας. Θα καταστρέψωμεν τας πόλεις μας και τα εργοστάσιά μας. Ο εχθρός δεν θα περάση παρά επί του πτώματος του τελευταίου γέροντος και του τελευταίου παιδίου. Δεν θα παραδώσωμεν παρά ερείπια. Αλλά εις εναντίον πεντήκοντα...» [συνέντευξη του Φινλανδού στρατάρχη Κ. Μάνερχαϊμ].

ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: [...] Η γερμανική κυβέρνησις συνήψε «Συμφωνίαν Κυρίων» μετά της κυβερνήσεως της Μόσχας, διά της οποίας αι δύο κυβερνήσεις υπόσχονται αμοιβαίαν βοήθειαν προς αντιμετώπισιν των εμφανιζομένων δυσκολιών εν τη ασκήσει της εξωτερικής πολιτικής των.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: Την 5.45΄ μεταμεσημβρινήν της προχθές απεβίωσεν εις τον «Ευαγγελισμόν», όπου ενοσηλεύετο από μηνός, ο Πρίγκηψ Χριστόφορος. [...] Ο εκλιπών Πρίγκηψ είχε προσβληθή προ δύο μηνών υπό κρυολογήματος, εξελιχθέντος εις πλευρίτιδα μετά πνευμονικού αποστήματος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ