ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρώτη εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. μετά το 2014

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με στόχο τη μετάταξή της στη ρυθμιζόμενη (πρώην κύρια) αγορά του Χ.Α., η Entersoft προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει 3,8 εκατ. ευρώ εκδίδοντας νέες μετοχές που θα διατεθούν, με παραίτηση των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων, σε νέους μετόχους. Με τη νέα διάθεση στόχος είναι η  διασπορά μετοχών να ανέλθει σε περίπου 35% από λιγότερο από 20% που είναι σήμερα.

Η είσοδος αυτή της Entersoft στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών είναι η πρώτη που συντελείται στην ελληνική κεφαλαιαγορά μετά το καλοκαίρι του 2014. Επίσης, είναι η πρώτη μετάταξη εταιρείας από την εναλλακτική στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε (24/2/2020) το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε από τη διοίκηση της Entersoft ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της που ξεκίνησε το 2004 ως νεοφυής επιχείρηση τεσσάρων ανθρώπων, με στόχο την ανάπτυξη λογισμικού για επιχειρήσεις. Μέσα σε 17 χρόνια η Entersoft εξελίχθηκε σε έναν όμιλο εταιρειών με περισσότερους από 250 εργαζομένους, θυγατρικές εταιρείες σε τρεις χώρες και περισσότερους από 3.500 πελάτες σε 21 χώρες.

Η εταιρεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της ύφεσης, παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία και διένειμε μέρισμα στους μετόχους της. Η εταιρεία, όπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Αντώνης Κοτζαμανίδης, ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο 3,5 εκατ. ευρώ και σήμερα έχει κεφαλαιοποίηση 32 εκατ. ευρώ, η οποία θα αυξηθεί ισόποσα με τη νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές

Η διάθεση των νέων μετοχών (5 εκατ. μετοχές) έχει οριστεί για το διάστημα 3-5 Μαρτίου 2020. Από τη διάθεση αυτή, με βάση την ανώτατη τιμή, η εταιρεία θα αντλήσει ποσό περί τα 3,8 εκατ. ευρώ, με τα οποία θα ενισχύσει τα ταμειακά της διαθέσιμα, ύψους άνω των 2,3 εκατ. ευρώ (θετικό καθαρό ταμείο) στο α΄ 6μηνο του 2019. Στόχος της είναι με τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στο ταμείο της, αλλά και με δανεισμό, να χρηματοδοτήσει το νέο της επιχειρησιακό σχέδιο για την επόμενη τριετία.

Τα κεφάλαια αυτά, όπως ανέφεραν χθες στελέχη της επιχείρησης, θα αξιοποιηθούν κυρίως στην εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών σε έως πέντε εταιρείες. Με το τρόπο αυτό η εταιρεία θα συμμετάσχει στον νέο γύρο συγκέντρωσης της κατακερματισμένης και συγχρόνως αναπτυσσόμενης ελληνικής αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ