ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 11,9 εκατ. για τον όμιλο Φουρλή το 2019

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εντός της επόμενης πενταετίας, το πλάνο του ομίλου προβλέπει την ίδρυση 5 καταστημάτων ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους (5.000-12.000 τ.μ.) και 10 μικρών (1.000 έως 2.000 τ.μ.).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αύξηση πωλήσεων και κερδών κατέγραψε ο όμιλος Φουρλή το 2019, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται και την περυσινή χρονιά στη δραστηριότητα που αφορά τη λιανική πώληση αθλητικών ειδών. Αν και στην οικονομική έκθεση του ομίλου αναφέρονται οι βασικοί άξονες στρατηγικής του για το 2020, σε άλλο σημείο υπάρχει επισήμανση ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στον όμιλο θα παρουσιαστούν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 2020, καθώς το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν αποκλείεται σχετικές αναφορές να γίνουν και σήμερα το απόγευμα κατά τη συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης των οικονομικών αποτελεσμάτων με τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές.

Ο προγραμματισμός του ομίλου, τουλάχιστον προ κορωνοϊού, περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη λειτουργία εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2020 του πρώτου μεσαίου μεγέθους ΙΚΕΑ (8.000 τ.μ.) στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εντός της επόμενης πενταετίας το πλάνο του ομίλου προβλέπει την ίδρυση πέντε καταστημάτων ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους (5.000-12.000 τ.μ.) και 10 μικρών (1.000 έως 2.000 τ.μ.).

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα ανακοίνωσε χθες ο όμιλος, οι ενοποιημένες πωλήσεις του διαμορφώθηκαν το 2019 σε 466,3 εκατ. ευρώ έναντι 448,5 εκατ. ευρώ το 2018 καταγράφοντας αύξηση 4%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 66,6 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 46,3 εκατ. ευρώ έναντι 44,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,5 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν το 2019 σε 11,9 εκατ. ευρώ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (η οποία ασκείται μέσω του ΙΚΕΑ) παρουσίασε πωλήσεις 302,3 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 1,9% σε σχέση με το 2018. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2019 αυξήθηκαν οριακά, μόλις κατά 0,2%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 32,8 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 εκατ. ευρώ το 2018. Στη λιανική αθλητικών ειδών (η οποία ασκείται μέσα από τα σήματα Intersport και The Athlete’s Foot), οι πωλήσεις το 2019 ανήλθαν στα 164,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με το 2018. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το συγκρίσιμο EBITDA για τη δραστηριότητα της λιανικής αθλητικών ειδών ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος Φουρλή αριθμεί σήμερα 7 καταστήματα ΙΚΕΑ και 10 σημεία παραγγελιοληψίας (pick-up-point) σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Επίσης, διαθέτει 135 καταστήματα αθλητικών ειδών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ