ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φωτοβολταϊκά στον «Αθήνα 2004» από την Ηλιοδομή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το σχεδιασμό, τη διαχείριση και εκτέλεση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων στα νέα γραφεία της οργανωτικής επιτροπής «Αθήνα 2004» ανέλαβε η ΗΛΙΟΔΟΜΗ, εταιρεία του ομίλου της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗΣ. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, που θα καλύπτει μέρος των ηλεκτρικών αναγκών των κτιρίων - γραφείων, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, ενώ στις περιόδους μη λειτουργίας του κτιρίου το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας θα επιστρέφει στο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ιδιοκτήτες του κτιρίου κατέθεσαν ήδη αίτηση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη PAE. H ΗΛΙΟΔΟΜΗ, η πρώτη ελληνική εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων προχωρεί στην ανέγερση μονάδος παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων άμορφου πυριτίου στη ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, δυναμικότητος 5 MW ετησίως και προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. H μονάδα θα παράγει επίσης ολοκληρωμένα κτιριακά φωτοβολταϊκά με δυναμικότητα 1,25 MW ετησίως. H εταιρεία έχει λάβει άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 400 KW, που θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου της βιομηχανικής παραγωγής.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ