ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμός για την «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης»

H ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης» εστάλη χθες από τη Γ.Γ. Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 110 δισ. δραχμών, θα εκτελεστεί με σύμβαση παραχώρησης. Το ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει με 20 δισ. δραχμές, επιπλέον 5 δισ. δραχμές για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες και μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφελείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 28 Αυγούστου 2002. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για αρτηρία διαμπερούς κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή Θεσσαλονίκης μήκους 3.800 μέτρων, αποτελούμενη από μεσαίο υποθαλάσσιο τμήμα, μήκους 1.240 μέτρων με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ