ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η χαμηλότερη προσφορά για την Πτολεμαΐδα

H κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ - Hitachi κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά για τη νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των δύο κοινοπρακτικών σχημάτων που συμμετείχαν στον σχετικό διαγωνισμό ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Ειδικότερα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και τη Hamon Environmental GmbH, προσέφερε συνολικό τίμημα 1.394.634.138 ευρώ. Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 660,0 ΜW.

Ο όμιλος εταιρειών Alstom Power System S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas Α.Ε., METKA A.E. και DΑΜCΟ Energy Α.Ε. με επικεφαλής την Alstom Power Systems S.A. και με υπεργολάβους τις εταιρείες Alstom Power Steam Turbines, Alstom Power India και Alstom Power Italia προσέφερε συνολικό τίμημα 1.557.786.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ποσού 46.398.200 ευρώ που αντιστοιχεί στην τιμολόγηση των τεχνικών αποκλίσεων). Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 598,9 ΜW.

Οπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η νέα μονάδα θα διαθέτει εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και θα υποκαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κόστους μονάδες, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας. Η κατασκευή της μονάδας αυτής από τη ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα της χώρας στην παρούσα φάση και αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στην επόμενη φάση, και με βάση τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, θα επιλεγεί ο ανάδοχος. Το θέμα της χρηματοδότησης πάντως παραμένει κομβικό πρόβλημα για την υλοποίηση της μονάδας, καθώς οι πόρτες των ξένων τραπεζών δύσκολα ανοίγουν για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ