ΕΛΛΑΔΑ

Οι πράσινοι φόροι είναι αναγκαίοι

Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Ολα εξαρτώνται από την εφαρμογή καλοσχεδιασμένων πολιτικών, που θα διασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη και το μέλλον των επομένων γενεών. Οπως υποστηρίζει ο ΟΟΣΑ, το εύρος και η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτούν να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις οικονομικές αποφάσεις ο περιβαλλοντικός παράγοντας, με τρόπο ουσιαστικό, όχι επιφανειακό. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό;

- Η ρύπανση πρέπει να γίνει πολύ δαπανηρή υπόθεση, σαφώς πιο δαπανηρή από τη χρήση «πράσινων» επιλογών. Η χρήση εργαλείων άσκησης οικονομικής πολιτικής, όπως η επιβολή περιβαλλοντικών φόρων και η επέκταση του «χρηματιστηρίου ρύπων» είναι κινήσεις που θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αρκετές χώρες, επισημαίνει η έκθεση, έχουν επιβάλει πράσινους φόρους, χρησιμοποιώντας αυτά τα έσοδα ώστε να μειώσουν τη φορολόγηση της εργασίας, καθιστώντας την φθηνότερη.

- Οι τιμές των αγαθών πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία των φυσικών πόρων και των «υπηρεσιών» που προσφέρουν τα οικοσυστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σωστότερη τιμολόγηση του νερού, ιδίως στις περιοχές που υποφέρουν από λειψυδρία. Η καλύτερη τιμολόγηση του νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υποδομών υδροδότησης ή άρδευσης.

- Πρέπει να επινοηθούν αποτελεσματικοί κανόνες και πρότυπα. Για παράδειγμα, οι δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μέσω της τιμολόγησης του άνθρακα και μόνο.

- Δεν θα πρέπει να επιδοτούνται δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, όπως η παραγωγή ορυκτών καυσίμων.

- Η καινοτομία θα πρέπει να ενθαρρύνεται, όταν αφορά την άμβλυνση των πιέσεων προς το περιβάλλον και την αειφορική διαχείρισή του. Σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η διάχυση της γνώσης προς τις μη ανεπτυγμένες χώρες.

- Τέλος, με δεδομένη την έκταση των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον και την πολυπλοκότητα της σχέσης αυτής, πρέπει να σχεδιάζεται ο κατάλληλος συνδυασμός πολιτικών. Για παράδειγμα, να συνδυαστούν εργαλεία πληροφόρησης όπως η οικολογική σήμανση των προϊόντων, με την προώθηση της έρευνας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ