ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είκοσι χρόνια συγχωνεύσεων και εξαγορών στις τράπεζες

Του Αλεκου Λιδωρικη

Με το πέρασμα του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στον όμιλο της Eurobank ολοκληρώνεται ένας ακόμη κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων στη χώρα μας, που οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων συστημικών τραπεζών και στο σβήσιμο περισσότερων από 40 τραπεζών από τον εγχώριο τραπεζικό χάρτη, όπως το είχαμε συνηθίσει στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Πώς όμως οδηγηθήκαμε στις 4 συστημικές τράπεζες;

Η διετία 2012-2013 και το έτος 1999 αποτέλεσαν τις δύο χρονικές περιόδους στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

1999

Ξεκινούμε από το 1999, έτος που πραγματοποιήθηκε από την Alpha Bank η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης, που κατείχε τότε η μητρική της Εμπορική. Η Ιονική, μία από τις ισχυρότερες τράπεζες της εποχής της, ήταν και η αρχαιότερη σε λειτουργία τράπεζα στη χώρα μας, με ημερομηνία ίδρυσης το 1839 στην Κέρκυρα.

Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε ακόμη μία σημαντική εξαγορά και συγχώνευση, με την Consolidated Eurofinance Holdings SA, μητρική του ομίλου της Eurobank, να αποκτά το 50,1% της Τράπεζας Εργασίας που είχε ιδρυθεί το 1975. Πραγματοποιείται επίσης η μεταβίβαση της Τράπεζας Κρήτης στη Eurobank, ενώ γίνεται και η συγχώνευση δραστηριοτήτων της Eurobank με την Τράπεζα Αθηνών, που είχε ιδρυθεί το 1924.

Στη διάρκεια όμως του 1999 πραγματοποιούνται επίσης μια σειρά μικρότερων σε μέγεθος τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρωταγωνιστής ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, που απέκτησε τον έλεγχο της Τράπεζας Χίου, που είχε ιδρυθεί το 1991, ενώ προχώρησε και στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιεί την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου.

Το 1999 η Εγνατία Τράπεζα απορροφά την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος, που είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της το 1936, στην εξαγορά της οποίας είχε προχωρήσει ένα χρόνο πριν από την Αγροτική Τράπεζα. Στη δεκαετία του 2000 η Εγνατία Τράπεζα θα ενταχθεί μαζί με την κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα στον όμιλο της Marfin και θα δημιουργηθεί η Marfin Popular Bank, που μετέπειτα ονομάστηκε Cyprus Popular Βank.

Το 1998 δύο ακόμη ιστορικές τράπεζες, με μεγάλη πελατειακή βάση, έσβησαν από τον τραπεζικό χάρτη, όταν η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της θυγατρικής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας (η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της, της Εθνικής Κτηματικής και της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας).

Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank, που είχε ιδρυθεί το 1964 με βασικό σκοπό να συμβάλει στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Η απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2003.

2012-2013

Ακόμη πιο ιστορικές αλλαγές στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ξεκίνησαν το 2012 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Πρωταγωνιστές η Τράπεζα Πειραιώς και η Αlpha Βank.

Ειδικότερα, στα τέλη Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας, που ηλικιακά είχε φθάσει τα 83 της χρόνια. Τρεις μήνες αργότερα η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα, που είχε ιδρυθεί το 1937. Τον Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας και λίγο αργότερα τη Millennium Bank. Ολες οι τράπεζες που απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς θα έχουν πλήρως απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 2013, ενώ η Γενική Τράπεζα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως θυγατρική της, αναλαμβάνοντας βασικό ρόλο στον τομέα της αναδιάρθρωσης και διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Τον Φεβρουάριο του 2013 η Alpha Bank αποκτά το σύνολο των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης, που είχε ιδρυθεί το 1907, και στα τέλη Ιουνίου του ιδίου έτους ολοκληρώνει τη νομική της συγχώνευση, ενώ σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία πλήρους λειτoυργικής ενοποίησης.

Πριν από λίγες ημέρες η Νέα Proton Bank πέρασε στον όμιλο της Eurobank, ενώ τον Μάιο του 2013 η FBBank πέρασε στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ