Επιλογή: Μιχαλης Ν. Κατσιγερας

49 χρόνια πρίν στην «Κ»5.V.1964

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ: Κωνσταντινούπολις, 4.- Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εξ Αγκύρας, η γενική διεύθυνσις της υπηρεσίας Ασφαλείας της τουρκικής πρωτευούσης ανεκοίνωσε τα ονόματα των μελλόντων να απελαθούν 12 ακόμα ομογενών της Κωνσταντινουπόλεως.

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ: Κωνσταντινούπολις, 4.- Ατονος υπήρξεν ο εφετεινός εορτασμός του Πάσχα τόσον εις τα Πατριαρχεία, όσον και εις τους περιφερειακούς ορθοδόξους ναούς της πόλεώς μας. Της τελετής της Αναστάσεως, εις τον πατριαρχικόν ναόν, προέστη ο μητροπολίτης Ικονίου, αντί του ασθενούντος Πατριάρχου Αθηναγόρα. Εφέτος, διά πρώτην φοράν, δεν ετηρήθη, λόγω της τεταμένης καταστάσεως, το καθιερωθέν εις τα Πατριαρχεία ωραίον έθιμον της διανομής κόκκινων αυγών εις τους εκκλησιαζομένους του πατριαρχικού ναού. Το γεγονός σημειούται μετά χαιρεκακίας υπό των σημερινών τουρκικών εφημερίδων.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΣΟΥΗΔΙΑΝ: Στοκχόλμη, 4.- Ο Ελλην υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Ανδρέας Παπανδρέου είχε προσωπικάς επαφάς ενταύθα με ανώτερους κυβερνητικούς επισήμους, με πολιτικάς προσωπικότητας, με εκπροσώπους των οικονομικών κύκλων και με πανεπιστημιακούς. [...] Ησχολήθη επίσης με το θέμα του τουρισμού εις την Ελλάδα από τας Σκανδιναβικάς χώρας.

ΜΕΛΙΝΑ: Κατά πληροφορίας εκ Παρισίων, η κ. Μελίνα Μερκούρη αναχωρεί σήμερον εις Στοκχόλμην προκειμένου να λάβη μέρος εις τας εκδηλώσεις της οργανουμένης εκεί «Ελληνικής Εβδομάδος».

ΟΙ ΘΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΝΟΙ: Δύο από τους γνωστούς τρομοκράτας του αθηναϊκού υποκόσμου αδελφούς Κατελάνου, οι Σταύρος και Χρήστος μαζί με άλλους 8 ή 10 αγνώστους, επί του παρόντος, οπαδούς των, ετραυμάτισαν σοβαρώς με μαχαίρας τον Φώτιον Π. Θεοδοσόπουλον ετών 25 ιδιωτικόν υπάλληλον και τον Πέτρον Π. Κοντόν 26 ετών οικοδόμον. [...] Οι αδελφοί Κατελάνοι διατηρούν εις την οδόν Οδυσσέως το κέντρον διασκεδάσεως «Χαβάη» και είναι υιοί του αποθανόντος αρχηγού του υποκόσμου Μεταξουργείου κρεοπώλου Γεωργίου Κατελάνου και του εις φυλακάς σήμερον ευρισκομένου φονέως αδελφού των Νικολάου Κατελάνου κρεοπώλου και διευθυντού κέντρων. Αλλοι αδελφοί τελούν εν εκτοπίσει.

ΕΞΟΔΟΣ 85.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Κατά τα στοιχεία τα οποία συνεκέντρωσεν ο διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλακής Τροχαίας Προαστίων αντισυνταγματάρχης Τσελέκης, από της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι και των πρώτων απογευματινών ωρών του Πάσχα εξήλθον από τας περί την πρωτεύουσαν εθνικάς οδούς 85.000 περίπου αυτοκίνητα παντός είδους, ιδιωτικά, ταξί, λεωφορεία και πούλμαν, μεταφέροντα [...] εκδρομείς διά το Πάσχα.

Έντυπη