ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 79,3% το ποσοστό απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΕΣΠΑ

Στα 16 δισ. ευρώ ανέρχονται μέχρι σήμερα οι πληρωμές μέσω του ΕΣΠΑ, ανεβάζοντας το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων στο 79,3% (ώς τον Απρίλιο 2014) και κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών-μελών που παίρνουν χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, η Ελλάδα έχει απορροφήσει πάνω από το 81% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, κατατάσσοντάς την στην πρώτη και τρίτη θέση αντίστοιχα, της σχετικής κατάταξης. Αντίθετα χαμηλότερη, στο 70,6%, είναι η επίδοσή της σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που χρηματοδοτεί δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την κοινωνική συνοχή. Η βελτίωση των ρυθμών απορρόφησης που επιτεύχθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, οφείλεται αφενός στις προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και στην περικοπή του συνολικού προγράμματος, μέσω της μείωσης της εθνικής συμμετοχής. Πρόκειται για το λεγόμενο top up, που οδήγησε στην ποσοστιαία αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής έως και 95%, μειώνοντας αντίστοιχα τους εθνικούς πόρους ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου, που θα έπρεπε να αντληθούν από εθνικούς πόρους και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο νέο ΕΣΠΑ, η κοινοτική συμμετοχή διαμορφώνεται στο 90% και αποτιμάται συνολικά σε 20,8 δισ. ευρώ, με στόχο το ποσό αυτό να ενισχυθεί μέσα από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισήμανε ο αρμόδιος υπουργός, οι πόροι του ΕΣΠΑ τόσο της τρέχουσας όσο και της νέας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή από το 2014 έως και το 2020, δεν αντιμετωπίζουν συνολικά το χρηματοδοτικό πρόβλημα της οικονομίας, λειτουργούν όμως ως ανάχωμα στην κρίση, αμβλύνοντας τις αρνητικές συνέπειές της. Ενδεικτικό είναι από τους πόρους του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται ή ολοκληρώθηκαν 18.500 έργα υποδομής, 16.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν για τον εκσυγχρονισμό τους, 918,6 εκατ. ευρώ εκταμιεύθηκαν μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν 3.185 νοσοκομειακές κλίνες, εφαρμόστηκαν 33 διαφορετικές δράσεις για τη στήριξη των ανέργων, δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν 463 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ωφελήθηκαν 188.783 γυναίκες και 45.000 άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν ενταχθεί σε δράσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα κ. Γ. Γιαννούση φιλοδοξεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων στο νέο ΕΣΠΑ, κυρίως μέσα από το Πρόγραμμα Επανεκκίνηση, που θα χρηματοδοτήσει δράσεις επιχειρηματικότητας με συνολικούς διαθέσιμους πόσους 3,7 δισ. ευρώ. Από τα υπόλοιπα κονδύλια των 20,8 δισ. ευρώ, τα 3,57 δισ. θα κατευθυνθούν για επενδύσεις υποδομών, μεταφορών, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, 2,1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, 380 εκατ. ευρώ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, ενώ ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 11 δισ. ευρώ θα διατεθεί στις 13 περιφέρειες της χώρας και σε προγράμματα για την εδαφική συνεργασία. Οπως εξήγησε ο κ. Γιαννούσης τόσο το 2014 όσο και το 2015, θα αποτελέσουν χρονιές γέφυρες μεταξύ των δύο ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια των οποίων το υπουργείο θα επιλέξει ποια έργα θα εντάξει στην τρέχουσα και ποια στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, ανάλογα με τον βαθμό ωρίμανσής τους και τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Αν και απέφυγε να προσδιορίσει ποια έργα θα αποτελέσουν γέφυρες, βέβαιο είναι ότι μεταξύ αυτών είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και μεγάλα σιδηροδρομικά και περιβαλλοντικά έργα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ