ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στην ΕΚΤ ρευστότητα 85 δισ. ευρώ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη θεαματική βελτίωση των συνθηκών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, και ευρύτερα στην οικονομία, αποτυπώνει η μεγάλη μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τη ρευστότητα της ΕΚΤ. Στο τέλος Μαΐου, οι τράπεζες είχαν αντλήσει από την ΕΚΤ ρευστότητα ύψους 50,7 δισ. ευρώ έναντι 135 δισ. ευρώ που είχαν αντλήσει τον Ιούνιο του 2012. Σημειώνεται ότι με τη ρευστότητα αυτή καλύπτεται το χάσμα μεταξύ καταθέσεων (161 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2014) και δανείων (215 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2014) που έχει σχηματιστεί μετά τη μαζική απόσυρση καταθέσεων που προκάλεσε η δημοσιονομική κρίση.

Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών επέτρεψε στις τράπεζες να επιστρέψουν στην ΕΚΤ την τελευταία 2ετία ποσό ύψους 85 δισ. ευρώ ή το 63% της ρευστότητας που είχαν αντλήσει στο χειρότερο σημείο της κρίσης (Ιούνιος 2012). Σημειώνεται ότι πλέον έχουν μηδενίσει τη χρηματοδότησή τους από τον μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA) που ενεργοποιείται μόνο σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Η μείωση της εξάρτησης κατά 85 δισ. ευρώ έγινε δυνατή μέσω:

- 30 δισ. ευρώ που έλαβαν οι τράπεζες στο πλαίσιο της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης. Οι τράπεζες έλαβαν ομόλογα EFSF τα οποία χρησιμοποίησαν ως εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από την αγορά.

- 15 δισ. ευρώ έλαβαν, πάλι μέσω ομολόγων EFSF, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαγορών - συγχωνεύσεων για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από το «κακό» κομμάτι των τραπεζών που απορροφήθηκαν.

-15 δισ. ευρώ έχουν επιστρέψει σε καταθέσεις από τις «μαύρες» ημέρες του Ιουνίου του 2012.

- Πάνω από 10 δισ. ευρώ καλύφθηκαν από την απομόχλευση, δηλαδή τη μείωση του υπολοίπου δανείων. Σήμερα το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώνεται στα 215 δισ. ευρώ έναντι 227,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012.

- 5 δισ. ευρώ, τέλος, αναχρηματοδοτήθηκαν από την αγορά είτε μέσω τίτλων (καλυμμένα ομόλογα κ.ά.) που έγιναν ξανά αποδεκτά ως εγγυήσεις, καθώς και ομολογιακές εκδόσεις των εγχωρίων τραπεζών.
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να συνεχίσουν να μειώνουν την εξάρτησή τους από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος και έχουν δεσμευθεί να την περιορίσουν στο 15% του ενεργητικού τους μέχρι το τέλος του 2017.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ