ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε εκκρεμότητα το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του νέου ΕΣΠΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει συμφωνήσει την έναρξη του ΕΣΠΑ μέσω εμπροσθοβαρών δράσεων, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, αλλά στον βαθμό που τα Επιχειρησιακά Προγράμματα δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά η ομαλή εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ, εξαιτίας του ότι δεν έχει οργανωθεί ακόμη το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΕΣ) του προγράμματος. Το νέο σύστημα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εκκρεμεί, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΕΣΠΑ ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν τον Μάιο.
Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει συμφωνήσει την έναρξη του ΕΣΠΑ μέσω εμπροσθοβαρών δράσεων, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, αλλά στον βαθμό που τα Επιχειρησιακά Προγράμματα δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ. Οι πληρωμές θα γίνουν απολογιστικά και με την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας έχει δεσμευθεί για την κατάθεση του νομοσχεδίου το αμέσως προσεχές διάστημα και το βάρος πέφτει πλέον στον νέο γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ, Σπύρο Ευσταθόπουλο, ο οποίος ορκίστηκε χθες και θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει τη διαβούλευση στο εσωτερικό για το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, αλλά και τη διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη επεξεργαστεί ένα αρχικό σχέδιο νόμου και έχει προχωρήσει στη σύσταση Ομάδας Διαβούλευσης, στην οποία έχουν κληθεί 17 παραγωγικοί φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η οριστικοποίηση του νόμου και η ψήφισή του, αλλά και η συγκρότηση όλων των νέων υπηρεσιών με τις μεταβατικές δομές, που θα επιτρέψουν το κλείσιμο του προηγούμενου ΕΣΠΑ και την έναρξη του νέου, χωρίς καθυστερήσεις. Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο, το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου προβλέπει τη σύσταση στο υπουργείο Ανάπτυξης πέντε ειδικών υπηρεσιών, οι οποίες και θα αναλάβουν ρόλο διαχειριστικών αρχών των πέντε αντίστοιχων προγραμμάτων. Πρόκειται για τα προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή, αλλά και τον τελικό λόγο για την ένταξη των έργων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν αρρυθμίες του παρελθόντος, με κυριότερη την ένταξη έργων που απορρίπτονταν στη συνέχεια ως μη επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Στα επιμέρους υπουργεία, από τα οποία απομακρύνονται πλέον οι διαχειριστικές αρχές, θα συσταθούν ειδικές υπηρεσίες με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ», η οποία θα ενισχύει την εξειδίκευση του σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του οικείου υπουργείου, θα παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους και θα υλοποιεί ως δικαιούχος έργα του υπουργείου. Αυξημένος ρόλος προβλέπεται για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης και της εφαρμογής των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας όλων των υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων τους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ