ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, καθώς η Ελλάδα βελτίωσε για μια ακόμη χρονιά τη θέση της στην κατάταξη του Doing Business, φτάνοντας στην 61η θέση μεταξύ 189 χωρών. Στην περσινή έκθεση η Ελλάδα είχε καταταγεί στην 72η θέση, όμως ύστερα από την αναθεώρηση της μεθοδολογίας κατετάγη στη συνέχεια στην 65η θέση. Συνολικά, από την έκθεση του 2010 μέχρι τη φετινή έκθεση, την Doing Business 2015, η Ελλάδα έχει ανεβεί 48 θέσεις στην κατάταξη, κάτι που επεσήμανε χθες, μεταξύ άλλων, και η Berenberg Bank. Βεβαίως, παρά την αλματώδη πρόοδο της τελευταίας πενταετίας, η Ελλάδα έχει να διανύσει πολύ δρόμο ακόμη στον τομέα της διευκόλυνσης του επιχειρείν. Αλλωστε βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις χειρότερες επιδόσεις.

Κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας έχει διαδραματίσει η μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους έναρξης μιας επιχείρησης, κυρίως μέσω της θέσπισης των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, της μείωσης του αρχικού κεφαλαίου για την έναρξη ανώνυμης εταιρείας και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και τη θέσπιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), γνωστή ως η εταιρεία του ενός ευρώ. Ετσι ως προς το κριτήριο της έναρξης επιχείρησης, η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 52η θέση από την 57η πέρυσι, με τις διαδικασίες να έχουν μειωθεί στις 5 (κοντά δηλαδή στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 4,8 ημέρες), το κόστος να ανέρχεται σε 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος (μικρότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 3,4%) ή 151,10 ευρώ, ενώ το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί είναι μηδενικό (σ.σ. αυτό συμβαίνει διότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει λάβει υπόψη της για τη μέτρηση όσα ισχύουν για τις ΙΚΕ). Στην Ελλάδα απαιτούνται 13 ημέρες έναντι 9,2 που είναι ο μέσος όρος των χωρών ΟΟΣΑ.

Κατά δύο θέσεις σε σχέση με πέρυσι βελτίωσε την κατάταξή της η Ελλάδα ως προς την έκδοση οικοδομικών αδειών και βρίσκεται στην 88η θέση από την 90ή πέρυσι. Αν και στην Ελλάδα το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για την κατασκευή αποθήκης, σύμφωνα με το παράδειγμα που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα, είναι μικρότερα του μέσου όρου του ΟΟΣΑ (124 ημέρες έναντι 149,5 στον ΟΟΣΑ και κόστος 0,6% της αξίας της αποθήκης έναντι 1,7% στον ΟΟΣΑ), οι διαδικασίες είναι περισσότερες, 18 στην Ελλάδα έναντι 11,9 κατά μέσο όρο στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.

Η πιο εντυπωσιακή βελτίωση, από την 170ή θέση στην 116η, παρατηρείται ως προς το κριτήριο της καταχώρισης ακίνητης περιουσίας. Η βελτίωση οφείλεται στη μείωση του φόρου μεταβίβασης, καθώς και στο γεγονός ότι όταν υπάρχουν παλαιές οφειλές για ένα ακίνητο, αυτές δεν βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη.

Χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι εμφανίζει η Ελλάδα ως προς την πληρωμή φόρων, λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων (στην 59η θέση από την 41η), ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ως προς την ηλεκτροδότηση και τέλος ως προς τη διαδικασία πτώχευσης.

Στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης του Doing Business τερμάτισε για μια ακόμη χρονιά η Σιγκαπούρη, ενώ δεν παρατηρείται καμία αλλαγή και στις επόμενες έξι θέσεις της κατάταξης. Εκτός από την Ελλάδα, μεγάλη πρόοδο σημείωσαν σχεδόν όλες οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, με την Πορτογαλία να κατατάσσεται στην 25η θέση από την 31η πέρυσι, την Ισπανία στην 33η θέση από την 52η πέρυσι και την Ιταλία να ανεβαίνει στην 56η από την 65η θέση πέρυσι.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ