ΕΛΛΑΔΑ

Οι «πατρίκιοι» του Δημοσίου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΑΣ, ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε υπαλλήλους που απασχολούνται σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και δη σε αυτούς που έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση καταβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από το μισό, των 204 εκατομμυρίων ευρώ στα οποία αποτιμάται το ετήσιο κόστος της προσωπικής διαφοράς. 

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι με προσωπική διαφορά απασχολούνται στις περιφέρειες και τους δήμους, «πρωταθλητές» ανακηρύσσονται οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα αυτοί που λαμβάνουν 500 έως 1.000 ευρώ μηνιαίως πάνω από το ενιαίο μισθολόγιο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τα 204 εκατομμύρια ευρώ, 52 εκατομμύρια καταβάλλονται σε υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) του ΥΠΟΙΚ, 17 εκατομμύρια ευρώ σε υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), 47 εκατομμύρια ευρώ σε υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ). 

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται στις περιφέρειες και τους δήμους, όπου το κόστος της προσωπικής διαφοράς φτάνει τα 32 εκατομμύρια ευρώ και δίνεται κυρίως σε υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τρίτοι στην απορρόφηση έρχονται οι εργαζόμενοι σε λοιπές υπηρεσίες (π.χ. φορείς του υπουργείου Ανάπτυξης), όπου το κόστος της προσωπικής διαφοράς αποτιμάται σε 29 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στην πλειοψηφία τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ ποσό 21 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται ετησίως ως προσωπική διαφορά σε υπαλλήλους, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος αφορά όσους υπαλλήλους λαμβάνουν 500 έως 1.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως λόγω της προσωπικής διαφοράς. Στην πλειονότητά τους είναι δευτεροβάθμιας (54 εκατομμύρια ευρώ προσωπική διαφορά)  και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (50 εκατ. ευρώ). 

Εξ αυτών οι περισσότεροι απασχολούνται στο υπουργείο Oικονομικών και λαμβάνουν συνολικά ετησίως 113 εκατομμύρια ευρώ, δεύτεροι έρχονται οι εργαζόμενοι σε λοιπούς φορείς (1.157), στους οποίους καταβάλλονται περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, τρίτοι είναι υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης (499) στους οποίους καταβάλλονται 4 εκατομμύρια ευρώ και τέλος σε υπαλλήλους των ΟΤΑ (61) καταβάλλεται ετησίως περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.

Σημαντικές είναι και οι καταβολές στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι στην κλίμακα των 100 έως 250 ευρώ προσωπικής διαφοράς καθώς 15 εκατομμύρια ευρώ καταβάλλονται ετησίως σε υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 10 εκατομμύρια σε υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Από τους υπαλλήλους που υπάγονται στην κλίμακα 100-250 ευρώ μηνιαίας μεικτής προσωπικής διαφοράς, 8.000 απασχολούνται στους ΟΤΑ, 5.000 στο υπουργείο Δικαιοσύνης, 3.000 σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου και μόλις 25 υπάλληλοι στο υπουργείο Οικονομικών. Οι περισσότεροι είναι δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης -7.000 και 5.500 υπάλληλοι αντίστοιχα-, 750 είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης και 2.600 είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Για περισσότερη αρθρογραφία, γίνετε συνδρομητής στην έντυπη Καθημερινή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ