ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Η ανεργία υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος για την οικονομία

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η ανεργία αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Eurobank στο δελτίο της «7 ημέρες οικονομία», η οποία, όπως αναφέρουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας, ανακάμπτει.

«Το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι ο υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος για την οικονομία της χώρας μας και γενικότερα για τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας» αναφέρει η τράπεζα. Σημειώνει, δε, πως στο επόμενο χρονικό διάστημα οι ασκούντες την οικονομική πολιτική θα τεθούν αντιμέτωποι με τα παρακάτω δεδομένα αναφορικά με τη δυναμική της αγοράς εργασίας:

1. Πώς θα αντιδράσει η αγορά εργασίας στην επερχόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και αν θα δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας έτσι ώστε να απορροφηθεί ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των 1,242 εκατομμυρίων ανέργων.

«Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και την παράλληλη αύξηση της απασχόλησης» σύμφωνα με την Eurobank.

2. Το γεγονός ότι στην ελληνική οικονομία συντελείται μια ριζική αναδιάρθρωση του υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη μεταφορά πόρων (εργασίας και κεφαλαίου) προς τις νέες παραγωγικές χρήσεις. Κάτι, όμως, που απαιτεί χρόνο και από την πλευρά των εργαζομένων απαιτεί προσαρμογή σε νέες παραγωγικές διαδικασίες και την απόκτηση νέων γνώσεων.

3. Το υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, μέσω της μειωμένης παραγωγικότητας και της απόσβεσης ικανοτήτων που δημιουργεί, εμποδίζει σ’ ένα βαθμό την επανένταξή τους στην απασχόληση. Κάτι που σύμφωνα με την τράπεζα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ