ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπό ενιαία εκκαθάριση τίθενται από την ΤτΕ οι προβληματικές τράπεζες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αναθέσει στην BlackRock τη μελέτη - ανάλυση του σχετικού ζητήματος, η οποία και εισηγήθηκε την ενοποίηση και κεντρική διαχείριση όλων των επιμέρους εκκαθαρίσεων, καθώς και τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μεγιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Στην ενοποίηση όλων των επιμέρους εκκαθαρίσεων των προβληματικών τραπεζών που τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Probank, Proton Bank, ορισμένων συνεταιριστικών κ.ά.) προσανατολίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στόχος της ΤτΕ είναι να μεγιστοποιηθεί το τελικό ποσό που μπορεί να ανακτηθεί από τις εκκαθαρίσεις των προβληματικών στοιχείων των παραπάνω τραπεζών.

Για τον σκοπό αυτό η ΤτΕ είχε αναθέσει στην BlackRock τη μελέτη - ανάλυση του σχετικού ζητήματος η οποία και εισηγήθηκε την ενοποίηση και κεντρική διαχείριση όλων των επιμέρους εκκαθαρίσεων καθώς και τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μεγιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί μια «κακή τράπεζα» που θα αναλάβει τη διαχείριση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού των «κακών» τραπεζών που τα προηγούμενα χρόνια απορροφήθηκαν από άλλες τράπεζες. Οπως διευκρινίζουν πηγές της ΤτΕ, ο ενιαίος φορέας αφορά μόνο τις τράπεζες που εξυγιάνθηκαν και δεν πρέπει να συγχέεται με το θέμα της «κακής» τράπεζας για τη συνολική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού συστήματος. Υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα της δημιουργίας «bad bank» για το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αποκλειστεί οριστικά και κάθε συστημική τράπεζα, μέσω των εξειδικευμένων μονάδων που έχουν δημιουργήσει, θα πρέπει να φροντίσει για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων της και την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα όλες οι υπό εκκαθάριση τράπεζες, δηλαδή το «κακό» κομμάτι της Αγροτικής, του Τ.Τ., της Proton κ.ά. πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από διαφορετικές οντότητες και οι οποίες επιδιώκουν να εισπράξουν μέρος των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού τους. Σημειώνεται ότι η τρόικα έχει ασκήσει κριτική για τον τρόπο διαχείρισης των εκκαθαρίσεων και έχει ζητήσει αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στόχος είναι να ανακτηθεί ποσό περί των 2 δισ. ευρώ από την εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των «κακών» τραπεζών. Ωστόσο, με την κεντρική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενιαίας εκκαθάρισης, μέσω συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και ποσοτικών στόχων που θα πρέπει να επιτυγχάνονται, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά το τελικό ποσό που θα ανακτηθεί και το κυριότερο αυτό να επιτευχθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό θα ανατεθεί η διαχείριση χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων και σε ιδιωτικές εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει διαθέσει τα προηγούμενα χρόνια συνολικά κεφάλαια ύψους 14 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση: ATE Bank, Proton Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, T Bank, FBB καθώς και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Αχαϊκή, Λαμίας και Λήμνου - Λέσβου. Υπογραμμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων των παραπάνω τραπεζών που διαχειρίζονται οι εκκαθαριστές είναι σημαντικά χαμηλότερο των 14 δισ. ευρώ, καθώς σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού κενού (ειδικά στην Αγροτική και το Τ.Τ.) αφορούσε ζημίες από το PSI.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ