ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νορβηγική συνταγή για το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Ασφάλισης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με μοντέλο το νορβηγικό κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο, Government Pension Fund Global, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 767 δισ. ευρώ (6.631 δισ. νορβηγικές κορώνες) και θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους του στον πλανήτη, και στόχο την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των ασφαλιστικών οργανισμών, η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε αυτό, το ειδικό, αποκλειστικά δημόσιο ταμείο, βάσει των εισηγήσεων και των προτάσεων που επεξεργάζονται στο υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση, θα μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα επί του φυσικού και του ορυκτού πλούτου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, εφόσον αποδειχθούν οικονομικά εκμεταλλεύσιμα, καθώς και όλη η εμπορεύσιμη κινητή και ακίνητη περιουσία του κράτους.

Το Ταμείο αυτό θα αναλάβει και την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, με επενδύσεις χαμηλού ρίσκου. Η απόδοση της περιουσίας θα είναι εγγυημένη από το κράτος, που θα έχει και την τελική ευθύνη διαχείρισής του, ώστε οι ελλιπείς αποδόσεις να συμπληρώνονται μέχρι το συμφωνημένο (από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το κράτος) όριο.

Το Ταμείο θα είναι υποχρεωμένο να υποβάλει ετήσιο απολογισμό διαχείρισης, αλλά και 5ετή προγραμματισμό για το μέλλον, οι οποίοι θα υπόκεινται στον πολιτικό έλεγχο και στην έγκριση του Κοινοβουλίου μαζί με τον κοινωνικό προϋπολογισμό, αλλά και σε κοινωνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα αποτελείται από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών και επιστήμονες της επιλογής τους. Να σημειωθεί ότι ακόμη και στο Κρατικό Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας, το οποίο διαχειρίζεται πόρους που προέρχονται από τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και έχει επενδύσεις σε 82 χώρες και 8.000 επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, η εξασφάλιση καλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου θεωρείται μεν σημαντική για την ασφάλιση του μέλλοντος, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα.

Αν και οι ετήσιες αποδόσεις του, από το 1998 έως και τον Σεπτέμβριο του 2014 ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 5,7%, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του, στόχος δεν είναι οι γρήγορες αποδόσεις, αλλά η διασφάλιση της ασφάλειας των Νορβηγών του μέλλοντος. Για τον επιμερισμό του κινδύνου και την αποφυγή χαρακτηρισμού του ως απειλητικού επενδυτή, το Ταμείο αγοράζει σχετικά μικρά πακέτα μετοχών σε πολλές εταιρείες που καλύπτουν μεγάλο φάσμα αγορών.

Είναι μάλιστα εντυπωσιακό ότι, ως επενδυτής, το κράτος έχει μερίδιο ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες στις οποίες το Ταμείο επενδύει συμπεριφέρονται, για τα προϊόντα τα οποία παράγουν και για την επίδρασή τους στις τοπικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, προβάλλει ενστάσεις στην παιδική εργασία και την καταστροφή του περιβάλλοντος και αυτή τη στιγμή, πάνω από  50 εταιρείες που λειτουργούν στη διεθνή αγορά έχουν αποκλειστεί από το Νορβηγικό Ταμείο Συντάξεων.

Σήμερα, οι επενδύσεις του είναι κατά 61,4% τοποθετημένες σε μετοχές, το 37,3% σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος και το 1,3% στο real estate.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το πανίσχυρο αυτό Ταμείο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας έλεγχε το 5% της Eθνικής Τράπεζας και είχε τοποθετήσεις στην Eλλάδα, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε και μάλιστα, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, δεν συμμετείχε καν στο PSI των ελληνικών ομολόγων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ