ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Συνταγματικό το claw back

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με έξι αποφάσεις (2439-2445/2015) το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το claw back που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας το 2012 στις φαρμακευτικές εταιρείες ως έκτακτο οικονομικό μέτρο για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι συνταγματικό, σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Το μέτρο αφορούσε «έναν αυτόματο μηχανισμό επανείσπραξης που θα εγγυάται ότι η δαπάνη για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα για την περίοδο 2012 – 2015 δεν θα ξεπερνά τα όρια του προϋπολογισμού».

Ο μηχανισμός του Claw back υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να επιστρέψουν τα ποσά που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ