ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμεσα μέτρα κατά των παρενεργειών από τα capital controls

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Οι παραγωγικοί φορείς προτείνουν 23 συνολικά μέτρα άμεσης εφαρμογής, μεταξύ των οποίων και η ένεση ρευστότητας μέσω ELA, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως τουλάχιστον επιχειρηματικές συναλλαγές με το εξωτερικό που συνδέονται με την παραγωγική, και ιδιαίτερα μεταποιητική διαδικασία και την εισαγωγή προϊόντων για την τροφοδοσία της τουριστικής βιομηχανίας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Tην άμεση εφαρμογή μέτρων ταχείας απόδοσης που αφορούν τη ρευστότητα, τις φορολογικές υποχρεώσεις, τις εξαγωγές, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επενδύσεις προτείνουν στην κυβέρνηση οι παραγωγικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ανακοπεί η φθίνουσα πορεία της οικονομίας.

Τα μέτρα περιλαμβάνονται σε κοινή επιστολή που απέστειλαν την περασμένη Παρασκευή προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, και τους υπουργούς Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και Οικονομίας, Γιώργο Σταθάκη, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της χώρας (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ) και της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ). Την ίδια ημέρα είχαν συναντηθεί με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, από τον οποίο και ζήτησαν άρση των περιορισμών στις εισαγωγές και ελαστικοποίηση των capital controls, προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες συνέπειες για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Οι παραγωγικοί φορείς κοινοποίησαν μαζί με την επιστολή και κείμενο αναλυτικής καταγραφής των επιπτώσεων που έχουν επιφέρει οι έλεγχοι κεφαλαίου στις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η πτώση των πωλήσεων κυμαίνεται από 30% ώς 80%, ανάλογα με τον κλάδο.

Οι παραγωγικοί φορείς προτείνουν 23 συνολικά μέτρα άμεσης εφαρμογής, μεταξύ των οποίων:

1. Ενεση ρευστότητας και εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μέσω ELA, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως τουλάχιστον επιχειρηματικές συναλλαγές με το εξωτερικό που συνδέονται με την παραγωγική, και ιδιαίτερα μεταποιητική διαδικασία και την εισαγωγή προϊόντων για την τροφοδοσία της τουριστικής βιομηχανίας.

2. Απελευθέρωση των διασυνοριακών συναλλαγών για τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες εισαγωγής/εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

3. Συμψηφισμός των σωρευμένων ζημιών με τα κέρδη της επόμενης δεκαετίας (τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013).

4. Διευκόλυνση καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις με εισαγωγές άνω των 100 εκατ. ευρώ και με εξαγωγές κάτω του 50% των εισαγωγών τους, όπως και επιστροφή ΦΠΑ κάτω των 45 ημερών στις συνεπείς επιχειρήσεις και με προτεραιότητα στην παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία.

5. Επαναδιαπραγμάτευση των όρων λειτουργίας του IFG για τη δρομολόγηση πόρων προς τις επιχειρήσεις και ταχεία διαχείριση για προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε φάση ελέγχου ή εκταμίευσης, προκειμένου να εξοφλούνται τιμολόγια στο εξωτερικό.

6. Επιτάχυνση του νέου ΕΣΠΑ, με αιχμή την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και κατά προτεραιότητα στήριξη των εξωστρεφών παραγωγικών επενδύσεων στο Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ με επιλογή προτάσεων κυρίως βάσει της επενδυτικής απόδοσής τους.

7. Συστηματοποίηση των ελέγχων για την αδήλωτη/ανασφάλιστη εργασία, που στερεί ασφαλιστικούς πόρους και εντείνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

8. Αμεση υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου. Επίσης, μείωση του επιπέδου ΕΦΚ που επιβάλλεται στο Φυσικό Αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και για ηλεκτροπαραγωγή, και κυρίως στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

9. Δημιουργία Ειδικής Ομάδας Κρούσης που θα εκπροσωπεί τους σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και θα μεταφέρει στη δημόσια διοίκηση προτάσεις για την επίλυση των καθημερινών δυσχερειών που προκύπτουν από τους τραπεζικούς περιορισμούς, προλειαίνοντας ταυτόχρονα το έδαφος για τον σχεδιασμό ενός νέου σχεδίου ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

10. Ολοκληρωμένο σχέδιο αποσυμφόρησης της τραπεζικής λειτουργίας από μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια και επιχειρηματικά zombie προς την κατεύθυνση της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων σε οικονομική κρίση, της δρομολόγησης πόρων προς υγιείς και βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επέκταση ορίου αναλήψεων ζητεί ο ΠΣΕ

Την επέκταση του ορίου αναλήψεων των 50.000 ευρώ ημερησίως για εξωστρεφείς επιχειρήσεις κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει, μετά την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για τις ναυτιλιακές εταιρείες ζητεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ). Το θέμα συζητήθηκε χθες ανάμεσα σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΠΣΕ και το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Επιπλέον, ο ΠΣΕ υπέβαλε πρόταση προς επεξεργασία για οριζόντια αύξηση του ποσού που μπορούν να διαθέτουν σε μετρητά τα φυσικά πρόσωπα κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό, από τις 2.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα, στα 5.000 ευρώ ανά πρόσωπο. Ανάμεσα στις δύο πλευρές συμφωνήθηκε, εξάλλου, να αναπτυχθεί δίαυλος επικοινωνίας, με στόχο την ομαδοποίηση αιτημάτων των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, τα οποία αφορούν συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου. Τις επόμενες ημέρες, τέλος, αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά όλες οι υπηρεσίες factoring των τραπεζών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ