ΕΛΛΑΔΑ

Ένα πτυχίο δεν φτάνει

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στερούνται οι νέοι µας «ικανοτήτων» (skills); Ετσι θα είναι αν έτσι νοµίζουν οι εργοδότες, οι οποίοι στην προκειµένη περίπτωση έχουν το µαχαίρι (τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας) και το πεπόνι (τη δυνατότητα να προσλάβουν). Ερευνα της McKinsey για την απασχόληση των νέων στην Ελλάδα αλλά και σε επτά ευρωπαϊκές χώρες έρχεται να δώσει µια διαφορετική οπτική στο πρόβληµα, µε το ποσοστό της ανεργίας σε νεαρές ηλικίες να παραµένει πεισµατικά «κλειδωµένο» σε επίπεδα άνω του 50%: «Εργοδότες και εκπαιδευτικοί φορείς κινούνται σε... παράλληλα σύµπαντα. Ενώ το 79% των παρόχων εκπαίδευσης πιστεύουν ότι το πτυχίο που προσφέρουν αποτελεί επαρκές εφόδιο για έναν νέο προκειµένου να µπει στην αγορά εργασίας, µόλις το 23% των εργοδοτών φαίνεται να συµφωνεί και αναζητεί περισσότερα στοιχεία στο βιογραφικό των υποψηφίων».

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι οι εργοδότες εκπέµπουν σήµα κινδύνου. Το 45% των ερωτηθέντων στην έρευνα της McKinsey απάντησαν ότι η έλλειψη ικανοτήτων ειδικά στις τάξεις των νέων µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην προσπάθεια για εύρεση εργασίας. «Ακόµη εντονότερα φέρονται να αντιµετωπίζουν το πρόβληµα οι εκπρόσωποι των µικροµεσαίων επιχειρήσεων», σηµειώνει ο Νίκος Παυλάκος, σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού, ενώ στέκεται σε δύο ακόµη «ευρήµατα»:

Μόνο ο ένας στους τρεις νέους θεωρεί ότι έχει λάβει επαρκείς γνώσεις επαγγελµατικού προσανατολισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αυτό σηµαίνει ότι οι νέοι τελειώνουν το λύκειο και στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζουν τι ζητούν οι επιχειρήσεις.

Το µεγαλύτερο κενό στην έλλειψη ικανοτήτων εντοπίζεται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών αλλά και στον δηµόσιο τοµέα. ∆ηλαδή, στους δύο κλάδους που ακόµη και σήµερα προσφέρουν τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Ποιες είναι, όµως, αυτές οι ικανότητες -πέραν ενός πτυχίου ενδεχοµένως και ενός µεταπτυχιακού- που µπορούν να εξασφαλίσουν ευκολότερα µια θέση εργασίας; Ο κατάλογος µακρύς: βασικές µαθηµατικές γνώσεις, ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαρκής γραπτή επικοινωνία, καλή γνώση της Αγγλικής, ακόµη και σωστή χρήση της µητρικής γλώσσας. Πέραν των «αυτονόητων», ο κατάλογος περιλαµβάνει και τις «παράπλευρες δεξιότητες» (soft skills στη διεθνή ορολογία), µε την ηγεσία, τη δηµιουργικότητα, την οµαδική εργασία, την προφορική επικοινωνία, την εργασιακή ηθική αλλά και την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων να αποτελούν τα κυριότερα εξ αυτών. Ο Αλέξανδρος Φουρλής, διευθύνων σύµβουλος του kariera.gr, προσθέτει ένα ακόµη επιχείρηµα: «Ειδικές δεξιότητες, όπως είναι η καλή γνώση µιας γλώσσας των λεγόµενων νέων αγορών (Ρωσικά, Κινεζικά, Τουρκικά, Ινδικά κ.λπ.), ή ακόµη και τεχνικές δεξιότητες (π.χ. πτυχία µαγειρικής) µπορούν από µόνες τους να οδηγήσουν στην εξεύρεση µιας θέσης εργασίας».

Περιοδικό "Κ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ