ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμάχη ασφαλιστικών εταιρειών - εργαζομένων για τις εργοδοτικές εισφορές

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι εργαζόμενοι επιρρίπτουν στην Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών την ευθύνη για τη μη τήρηση όσων συμφωνήθηκαν όταν αποφασίστηκε η μη ένταξη του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ στο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε μείωση των επικουρικών συντάξεων σε ποσοστό από 27% έως και 32% οδηγεί σύμφωνα με εκπροσώπους του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ η πρόταση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εργοδοτικής συνεισφοράς στο Ταμείο. Η πρόταση της ΕΑΕΕ, που εκπροσωπεί την εργοδοτική πλευρά στο επικουρικό ταμείο των υπαλλήλων στις ασφαλιστικές εταιρείες, προβλέπει τον υπολογισμό της εισφοράς ως ποσοστό επί της μισθοδοσίας, αντί αυτής που ισχύει σήμερα και η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου των ασφαλιστικών εργασιών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησαν χθες εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ), αντέκρουσαν την πρόταση της ΕΑΕΕ, που βασίζεται στον καθορισμό της εργοδοτικής εισφοράς στο 6% επί του μισθού, η οποία, σύμφωνα με τους εργαζομένους, θα οδηγήσει σε δραστική μείωση των εισφορών που καταβάλλονται κάθε χρόνο στο Ταμείο από τα 40 εκατ. ευρώ, που ήταν με βάση το παλιό καθεστώς στα περίπου 10 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έναυσμα για την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών αποτέλεσε η μνημονιακή υποχρέωση για κατάργηση των επιβαρύνσεων που θεωρήθηκαν κοινωνικοί πόροι. Μεταξύ αυτών ήταν και η κατάργηση της επιβάρυνσης του ασφαλιστικού προϊόντος με 1% μεσοσταθμικά για τη χρηματοδότηση του Ταμείου από τις αρχές του 2015.

Σε μια αδυναμία εξεύρεσης οριστικής λύσης τα δύο μέρη συμφώνησαν για όλο το 2015 να ισχύσει ένα μεταβατικό καθεστώς και η εργοδοτική εισφορά να αποτελέσει το 60% της ετήσιας συνεισφοράς του 2014, αφήνοντας ανοιχτό το θέμα μιας μόνιμης συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου και τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος τα δύο μέρη εμφανίζονται ανυποχώρητα στις θέσεις τους με ορατή συνέπεια την αδυναμία χρηματοδότησης του Ταμείου, το οποίο προϋποθέτει τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου εισφορών για να διασφαλίσει την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή τους από τις απώλειες του PSI με παράλληλη διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου συντάξεων.

Οι εργαζόμενοι προτείνουν την επέκταση της συμφωνίας του 2015 και επιρρίπτουν στην Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών την ευθύνη για τη μη τήρηση όσων συμφωνήθηκαν όταν αποφασίστηκε η μη ένταξη του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ στο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο, υπαναχωρώντας από τον τρόπο υπολογισμού της εργοδοτικής εισφοράς. Από την πλευρά της η Ενωση αντιτείνει ότι το ποσό που κατευθύνεται κάθε χρόνο στο Ταμείο και το οποίο προκύπτει ως ποσοστιαία επιβάρυνση στο ασφαλιστικό προϊόν, αντιστοιχεί σε τετραπλάσιες εισφορές αυτών που καταβάλλουν κάθε χρόνο οι εργοδότες των υπόλοιπων επικουρικών ταμείων. Σύμφωνα με αυτή την επιχειρηματολογία, οι εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως ποσοστό επί των ασφαλιστικών εργασιών για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 23%, τη στιγμή που οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων μαζί στα ταμεία κύριας σύνταξης ανέρχονται στο 20% επί του μισθού και στα ταμεία επικουρικής σύνταξης ανέρχονται στο 6% επί του μισθού.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ