ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεφάρμοστα τα μέτρα για το λαθρεμπόριο

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Το 98% των πρατηρίων έχει εγκαταστήσει σύστημα εισροών - εκροών και ποσοστό 94% αυτών αποστέλλει κανονικά στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την ώρα που όλα τα στοιχεία πιστοποιούν την έκταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής, στο απυρόβλητο εξακολουθεί να κινείται το λαθρεμπόριο στην αγορά καυσίμων, καθώς ο νόμος 4093/2012 για την καταπολέμησή του παραμένει ανεφάρμοστος πέντε χρόνια μετά τη θέσπισή του. Στο μεταξύ, μέσα σε αυτά τα χρόνια και με στόχο πάντα την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς, έχουν ξοδευτεί πάνω από 100 εκατ. ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι, άπειρες εργατοώρες για τη μελέτη, καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου, έχουν ανακοινωθεί πολλάκις από συναρμόδιους υπουργούς «άξονες μέτρων», «μαύρες» και «άσπρες» λίστες, «μυστικά αυτοκίνητα» και «σαρωτικοί έλεγχοι». Ωστόσο, δεν έχουν εκδοθεί κρίσιμες υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπε ο νόμος στο πλαίσιο της υλοποίησής τους, ενώ και αυτές που έχουν εκδοθεί δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους, είτε γιατί απαιτούνται συμπληρωματικές αποφάσεις είτε λόγω ολιγωρίας και ανεπάρκειας των φορέων υλοποίησής τους. Η πιο σκανδαλώδες περίπτωση είναι αυτή της εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια, που αποτελεί και το κατ’ εξοχήν μέτρο για την πάταξη του λαθρεμπορίου, μέτρο που κόστισε συνολικά σε πρατηριούχους και Δημόσιο (χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Δαπανών) πάνω από 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ), το 98% των πρατηρίων έχει εγκαταστήσει σύστημα εισροών-εκροών και σε ποσοστό 94% αποστέλλουν κανονικά στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών, αλλά αυτά ούτε ελέγχονται ούτε αξιοποιούνται από τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω έλλειψης στελέχωσής της. Ετσι το σύστημα παραμένει ανενεργό, με αποτέλεσμα αφενός το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράξει διαφυγόντα έσοδα περί τα 300 εκατ ευρώ ετησίως, αφετέρου να ενισχύεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά από τους παρανομούντες εις βάρος των υγιών επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Η αγορά εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για διόγκωση του λαθρεμπορίου ενόψει της εφαρμογής του νέου ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης (από 230 ευρώ/χιλιόλιτρο στα 280 ευρώ/χιλιόλιτρο) και τους αυξημένους ΕΦΚ στις βενζίνες και στο πετρέλαιο κίνησης από 1/1/2017 (700 ευρώ/χιλιόλιτρο από τα 670 ευρώ/χιλιόλιτρο για τις βενζίνες, 410 ευρώ/ χιλιόλιτρο από τα 330 ευρώ/χιλιόλιτρο για το ντίζελ κίνησης).

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου για την πάταξη του λαθρεμπορίου, η κατάσταση, σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ, έχει ως εξής:

1. Η παρούσα ΚΥΑ για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς την έκδοση νέας διευκρινιστικής ΚΥΑ.

2. Χρειάζεται επίσης τροποποίηση της ΚΥΑ για την εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων.

3. Απαιτείται η άμεση εφαρμογή της ΚΥΑ που προβλέπει επέκταση συστημάτων εισροών-εκροών σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που αποθηκεύουν ή διακινούν προϊόντα.

4. Εκδοση ΚΥΑ για καθορισμό προδιαγραφών της διαδικασίας για την υλοποίηση συστήματος GPS σε βυτιοφόρα, η οποία καθυστερεί δύο χρόνια.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ