ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρεκόρ κερδών, παραγωγής, εξαγωγών τα ΕΛΠΕ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας, παραγωγής και εξαγωγών σημείωσαν τα ΕΛΠΕ το 2016, χρονιά που συμπίπτει με το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος της διοίκησης των κ. Γρηγόρη Στεργιούλη (διευθύνων σύμβουλος) και Στάθη Τσοτσορού (πρόεδρος) στον όμιλο. Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014, ο όμιλος των ΕΛΠΕ πέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστορία του, με τα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε 836 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 329 εκατ. έναντι καθαρών κερδών 45 εκατ. το 2015 και ζημιών 369 εκατ. το 2014. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 102 εκατ. ευρώ, λόγω της ανάκαμψης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, διατηρήθηκαν για δεύτερη χρονιά στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα για τον όμιλο, με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 731 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 265 εκατ. έναντι ζημιών 117 εκατ. το 2013 και οριακών κερδών 2 εκατ. το 2014.

Τα διυλιστήρια του ομίλου το 2016 σημείωσαν αύξηση της παραγωγής κατά 16% (14,8 εκατ. μ.τ.) την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του, ενώ νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι εξαγωγές που ανήλθαν σε 8,6 εκατ. τόνους και καλύπτουν το 56% των πωλήσεων. Θετικές επιδόσεις κατέγραψαν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου, με τα πετροχημικά να αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα 100 εκατ., επίσης με αυξημένη παραγωγή. Τα συγκρίσιμα EBITDA της εμπορίας ανήλθαν σε 100 εκατ.ευρώ με τις περισσότερες θυγατρικές να επιτυγχάνουν αύξηση μεριδίων στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 2016 τα ΕΛΠΕ πέτυχαν ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 605 εκατ. ευρώ, έναντι 593 εκατ. το 2015 και ιδιαίτερα αυξημένες έναντι των ασθενικών ταμειακών ροών του 2014 (281 εκατ.) και του 2013 (66 εκατ.). Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η ενίσχυση της θέσης του ομίλου στη χρηματοπιστωτική αγορά επέτρεψαν τη μείωση του συνολικού δανεισμού κατά 389 εκατ. ευρώ και τη διαμόρφωσή του στις 31/12/2016 στα 2.842 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός το 2016 ανήλθε σε 1.759 εκατ., ο δείκτης μόχλευσης στο 45% και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια σε 3.903 εκατ., αποτυπώνοντας μια ισχυροποιημένη χρηματοοικονομική θέση. Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν επίσης χθες αύξηση όγκων και μεριδίων στην εγχώρια αγορά παρά την οριακή μείωση της συνολικής κατανάλωσης κατά 0,26%. Η εμπορία του ομίλου αύξησε τις συνολικές πωλήσεις κατά 7,8%, οι οποίες ανήλθαν σε 3.538 χιλ. μ.τ., ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς σε όλα τα προϊόντα αυξήθηκε κατά 2,4%.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θετικά αποτελέσματα του 2016 και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου, το Δ.Σ. των ΕΛΠΕ αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή. «Ο όμιλος πορεύεται σταθερά στη σταδιακή μετατροπή του σε έναν ενεργειακό όμιλο με δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για την εξασφάλιση πολλαπλών πηγών προμήθειας πρώτων υλών με ευνοϊκές συμφωνίες και την ανάπτυξη της διεθνούς εμπορίας  σε πετρελαϊκά και άλλα ενεργειακά προϊόντα. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις έρευνες για ανακάλυψη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε όλο τον ελλαδικό χώρο» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Στεργιούλης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. «Το 2016 ήταν μια δημιουργική χρονιά, παρά το αβέβαιο και γεωπολιτικά ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη ελληνική κρίση» σημείωσε ο πρόεδρος του ομίλου Στάθης Τσοτσορός, ενώ ο γενικός διευθυντής οικονομικών του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης επικέντρωσε στην πετυχημένη στρατηγική χρηματοδότησης, σημειώνοντας την αναδιαπραγμάτευση με τράπεζες και ομολογιούχους για βελτίωση των όρων δανεισμού, την έκδοση νέου ομολόγου με επιτόκιο στο 4,875% σε σχέση με το 8% που αναχρηματοδοτήθηκε και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες για προβλήματα στην αρχική λειτουργία της μονάδας lexicoker.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ