ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «ύποπτες» συναλλαγές στο επίκεντρο των ελέγχων της εφορίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ*

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σύμφωνα με τον νόμο 4446 /2016, όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση και αποκαλύψουν φορολογητέα ύλη, δηλαδή εισοδήματα, δωρεές, δάνεια κ.λπ., μέχρι 31 Μαρτίου 2017, εκτός από τον κύριο φόρο θα επιβαρυνθούν με σημαντικά μειωμένο πρόσθετο φόρο, ανερχόμενο από 8% έως 10%, ανάλογα με το έτος στο οποίο προέκυψε η «ύλη» αυτή. Αν υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι 31 Μαΐου 2017, οι πρόσθετοι φόροι ανέρχονται αντίστοιχα σε 10% - 12,5%. Σε κάθε περίπτωση θα αποφύγουν την ποινική δίωξη. Για να αποφασίσουν οι φορολογούμενοι αν συμφέρει να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής δεδομένα:

Ανταλλαγή πληροφοριών

Με βάση τον νόμο 4378/2016, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις οδηγίες της Ε.Ε., οι φορολογικές αρχές της Ελλάδας θα λάβουν πληροφορίες από πολλά κράτη αναφορικά με εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, όπως υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, τόκους, μερίσματα, αποδόσεις ασφαλιστικών συμβολαίων, κ.λπ. όχι μόνο φυσικών προσώπων αλλά και εταιρειών, trust, ιδρυμάτων, funds κ.λπ. Κράτη όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Αγγλία και το Λουξεμβούργο θα ανταλλάξουν εντός του 2017 πληροφορίες για το 2016, ενώ άλλα κράτη, όπως η Ελβετία, το Μονακό, ο Παναμάς και η Σιγκαπούρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες το 2018 για δεδομένα του 2017.

Νέες μέθοδοι ελέγχου

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και δεν περιορίζονται μόνο σε φορολογούμενους που συμπεριλαμβάνονται στις διάφορες «λίστες» (π.χ. Λαγκάρντ, Μπόργιανς, ιδιοκτητών ακινήτων στο Λονδίνο κ.λπ.), αλλά ελέγχονται και πρόσωπα που έχουν εντοπισθεί από διασταυρώσεις συναλλαγών (π.χ. εμβάσματα) ή συγκρίσεις υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών με δηλωθέντα εισοδήματα. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων και πολλοί έλεγχοι γίνονται πλέον με «άνοιγμα» τραπεζικών λογαριασμών. Σε πολλές περιπτώσεις ανοίγονται και οι λογαριασμοί των συνδικαιούχων, που υπάρχουν στους λογαριασμούς αυτούς. «Ανοιγμα» τραπεζικών λογαριασμών σημαίνει ότι ο ελεγχόμενος καλείται από την εφορία να αιτιολογήσει κυρίως καταθέσεις οι οποίες εμφανίζονται στους λογαριασμούς αυτούς κατά την ελεγχόμενη περίοδο, η οποία μπορεί να ξεπερνά τη δεκαετία.

Φόροι και προσαυξήσεις

Ποσά τα οποία ο έλεγχος θα θεωρήσει ότι αποτελούν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, φορολογούνται βαρύτατα με φόρο και προσαυξήσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 90% της «φοροδιαφυγής». Τον καταλογισμό των φόρων και των προσαυξήσεων ακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις αυτεπάγγελτα και η ποινική δίωξη. Ποσά τα οποία θα θεωρηθούν δωρεές ή δάνεια θα φορολογηθούν με σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές φόρου και προσαυξήσεων.

Συγκέντρωση στοιχείων

Οι φορολογούμενοι, έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, θα πρέπει κατ’ αρχήν να εντοπίσουν τυχόν συναλλαγές στην περίοδο 2000-2015 (καταθέσεις-πληρωμές, κ.λπ.), οι οποίες σε περίπτωση ελέγχου θα μπορούσαν να θεωρηθούν «φοροδιαφυγή». Απαραίτητη στην προκειμένη περίπτωση είναι η λήψη από τις τράπεζες όλων των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και η ανάλυσή τους για να εντοπιστούν προβληματικές καταθέσεις ή πληρωμές, όπως άτυπες δωρεές, δάνεια, είσπραξη ή πληρωμή τιμήματος ακινήτου εκτός του δηλωθέντος, μη δηλωθέντα έσοδα από τόκους, μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου, κ.λπ. Για τις κινήσεις αυτές θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως συμβόλαια, αποδείξεις, εντάλματα, παραστατικά τραπεζών, πινακίδια για χρηματιστηριακές πράξεις κ.λπ.

Οσες κινήσεις δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με δικαιολογητικά θα πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με το αν αφορούν εισόδημα, δάνειο ή δωρεά και να αποτελέσουν τη βάση για την απόφαση των φορολογουμένων να υπαχθούν στη ρύθμιση για οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.

* Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης και η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ