ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ΕΧΙΝ το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής αντί 718 εκατ. ευρώ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εναντι τιμήματος ύψους 718,3 εκατ. ευρώ η EXIN Financial Services Holding B.V. με έδρα την Ολλανδία αποκτά το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμφωνία 10ετούς διάρκειας για την αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της τράπεζας. Το προσφερόμενο τίμημα, που αντιπροσωπεύει περίπου 16 φορές τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας, βασίστηκε στην αποτίμηση του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στα 958 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο 110 μονάδων βάσης στον βασικό δείκτη (CET1). Τη συμφωνία, που επιτρέπει στην Εθνική Τράπεζα να κρατήσει το 25% της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα εγκρίνει σήμερα η γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ και σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ Λεωνίδα Φραγκιαδάκη «η μειοψηφική συμμετοχή συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τη σχέση μας με την EXIN, που διακατέχεται από μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Εθνική Ασφαλιστική τα επόμενα χρόνια».

Τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της επένδυσης επισημαίνει σε ανακοίνωσή της και η EXIN, τονίζοντας ότι σε συνδυασμό με την εξαγορά –τον Δεκέμβριο του 2016– του 50% της AIG Greece, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε ασφάλιστρα. Οι δύο δραστηριότητες υποδηλώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της EXIN «να αναπτύξει την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της «Κανελλόπουλος - Αδαμαντιάδης», Παύλος Κανελλόπουλος. Κοινός στόχος των δύο εταιρειών, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, είναι «να αναπτύξουν την Εθνική Ασφαλιστική μέσω της αναβάθμισης των βασικών συστημάτων και των διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών».

Η EXIN θα συνεισφέρει, όπως σημειώνει, εξειδίκευση στη διανομή, την αποτίμηση και την ψηφιακή τεχνογνωσία, αξιοποιώντας την «Intelligent Data», μιας κατοχυρωμένης τεχνολογικής εφαρμογής για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς βάσει αλγορίθμου. Το πλεονέκτημα της τεχνολογικής εξειδίκευσης που θα προσδώσει η EXIN επισημαίνει σε δήλωσή του και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ματ Φέρφιλντ, ενώ οι συνιδρυτές κ. Τζον Κουδούνης και κ. Τζον Κάλαμος υπογραμμίζουν τη σημασία της επένδυσης στην Ελλάδα για τη στρατηγική του ομίλου.

Στο προσφερόμενο τίμημα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται επίσης η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, που αποτιμάται στα 13,4 εκατ. ευρώ, καθώς και της ασφαλιστικής δραστηριότητας που διατηρεί η Εθνική Ασφαλιστική στη Ρουμανία, δηλαδή της Garanta, η αποτίμηση της οποίας ανέρχεται στα 16,8 εκατ. ευρώ. Η εμπορική επωνυμία της εταιρείας (brand name), δηλαδή το «Εθνική Ασφαλιστική», δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας πώλησης. Οπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας, ο τίτλος θα αγοραστεί από τον όμιλο της ΕΤΕ, ο οποίος θα τον ενοικιάσει στην EXIN για δέκα χρόνια βάσει αποτίμησης. Η σύμβαση μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και EXIN Group συνοδεύεται με ρήτρα μη ανταγωνισμού, που δεσμεύει τον όμιλο της ΕΤΕ να μην αναπτύξει ασφαλιστικές εργασίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία για διάστημα δύο ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προϋποθέτει την έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Οπως, μάλιστα, προβλέπει το κείμενο της σύμβασης, οι αναγκαίες εγκρίσεις θα πρέπει να ληφθούν εντός εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, το μέρος που δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ