ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η μακρόχρονη περιπέτεια της επένδυσης της NCH Capital στην Κασσιόπη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

«Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά την αδειοδότηση αποτελεί τροχοπέδη για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα, όχι μόνο από την εταιρεία μας, αλλά και από άλλους ξένους επενδυτές», επισημαίνει ο Ανδρέας Σάντης, διευθύνων σύμβουλος της NCH Capital Inc. για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια. H NCH Capital Inc. το 2013 κέρδισε τον διαγωνισμό που διεξήγαγε το Δημόσιο για την ανάπτυξη ενός πρότυπου τουριστικού θερέτρου στην Κασσιόπη. «Από τότε και μέχρι σήμερα, το έργο έχει βαλτώσει μεταξύ γραφειοκρατικών και ασαφών διαδικασιών αδειοδότησης, αλλά και της έλλειψης σύμπλευσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης», υπογραμμίζει στην «Κ» ο κ. Σάντης.

«Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση της αδειοδότησης του εν λόγω έργου αποτελεί τροχοπέδη υλοποίησης άλλων επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα, όχι μόνο εκ μέρους της εταιρείας μας, αλλά και άλλων ξένων επενδυτών», σημειώνει. «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πέραν της πολιτικής και φορολογικής σταθερότητας μιας χώρας, είναι η σαφής και απλοποιημένη διαδικασία αδειοδότησης εντός προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων».

«Ομως», συνεχίζει, «από τον Απρίλιο του 2013, όταν εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κερκύρας κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία μεταβιβάσθηκε το υπό αξιοποίηση ακίνητο στο ΤΑΙΠΕΔ, και μέχρι σήμερα, έχει απορριφθεί από το ΣτΕ ικανός αριθμός αιτήσεων ακυρώσεως σε σχέση με τη μεταφορά και τη μετεγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού που βρίσκεται εντός του ακινήτου, το ΕΣΧΑΔΑ, με το οποίο καθορίστηκε ο χωρικός προσδιορισμός του ακινήτου, και η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη για την υλοποίηση του έργου. Δυστυχώς, όμως, ακόμη και έπειτα από όλες αυτές τις δικαστικές περιπέτειες, είναι πολλές οι εκκρεμότητες που προκαλούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου».

Τον Αύγουστο του 2017, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ξεκίνησε η διεξαγωγή γεωτεχνικών ερευνών, με την έκδοση όλων των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων. Οι εργασίες αυτές, δυστυχώς, εμποδίστηκαν από τον δήμαρχο Κερκύρας, ο οποίος αρχικά χρησιμοποίησε οχήματα του δήμου γι’ αυτόν το σκοπό και εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την έκδοση της σχετικής απόφασης να αναμένεται, εξηγεί ο Ανδρέας Σάντης. «Η NCH Capital ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της ελληνικής κυβέρνησης το 2012 και από την πρώτη ημέρα είμαστε συνεπέστατοι σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλάβαμε. Από το ελληνικό κράτος δεν αναμένουμε τίποτε περισσότερο από το να κάνει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί», καταλήγει.

Για περισσότερη αρθρογραφία, γίνετε συνδρομητής στην έντυπη Καθημερινή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ