ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προγραμματισμός: Η απάντηση στην ανεργία νέων

Οι ψηφιακές δεξιότητες (eSkills) και κυρίως οι γνώσεις Προγραμματισμού είναι απαραίτητες για τους νέους και τους ανέργους που επιθυμούν σήμερα να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.

Την απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οποία μέχρι σήμερα δεν ικανοποιείται παρά τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας δίνει η επανειδίκευση νέων ως Προγραμματιστές.
Η HePIS ,ένας μη κερδοσκοπικός φορέας με αποστολή να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της χώρας μας να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής διοργανώνει στο πλαίσιο της Alliance For Digital Employability (AFDEmp) και υπό την αιγίδα της CEPIS , έναν ακόμη κύκλο επανειδίκευσης σπουδαστών στο χώρο του Προγραμματισμού (Java και C#/.NET) . 

Ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα των δύο προηγούμενων Coding Bootcamps που έγιναν με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές Πληροφορικής ξεκινάει στις 30 Οκτωβρίου Coding Bootcamp 3.

Μέσα από εντατική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση 500 ωρών οι επιτυχόντες αποκτούν γνώσεις και καθίστανται άμεσα παραγωγικοί όσον αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα με τις τεχνικές δεξιότητες στον Προγραμματισμό και την υλοποίηση σχετικών projects (π.χ. web-based apps) προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και workshops με στόχο τη συνολική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων – όπως η σύνταξη και προώθηση βιογραφικού, η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων για επαγγελματική εξέλιξη, events γνωριμίας και διασύνδεσης, αλλά και επαφές με τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Σε άμεση συνεργασία με τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού PeopleCert, ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τριών ειδών πιστοποιητικά στον προγραμματισμό, φοιτώντας σε ένα εντατικό πρόγραμμα 12 εβδομάδων (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) ή στην part-time εκδοχή των 24 εβδομάδων (Οκτώβριος – Μάιος).

Το Coding Bootcamp 3 αποτελεί συνέχεια μιας συντονισμένης προσπάθειας μείωσης της ανεργίας στη χώρα μας στο πλαίσιο του AFDEmp, όπως αυτή εκφράστηκε στα δύο προηγούμενα Bootcamps τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο αντίστοιχα. Στο σύνολό τους, 64 απόφοιτοι 22-40 ετών κατάφεραν να επανειδικευθούν στο χώρο του προγραμματισμού σε μόλις τρεις μήνες, αν και προερχόμενοι από εντελώς διαφορετικά πεδία σπουδών (οικονομολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, μαθηματικοί κ.α.). 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ