ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποψη: Η αποκλειστική στόχευση στη γνώση δεν επαρκεί

ΜΑΡΣΕΛ ΚΡΕΜΕΡ*

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Βρίσκομαι κοντά στα 40 και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τις εξελίξεις που τρέχουν και που δημιουργούνται από τις νεότερες γενιές, χωρίς να χάνω την επαφή με τις παλαιότερες. Η τριβή μου με τους πιο νέους από εμένα ανθρώπους με έχει οδηγήσει στο εξής ασφαλές συμπέρασμα: Η διαπαιδαγώγηση στη χώρα μας υστερεί όσον αφορά τη διάπλαση του τρόπου σκέψης. Αυτό αφορά τα στάδια της εκπαίδευσης και, βεβαίως, τη στάση της ελληνικής οικογένειας που διαπερνά κάθε έκφανση της ανατροφής ενός παιδιού.

Η πλειονότητα των άρτι αποφοιτησάντων δίνει την αίσθηση ότι αυτοί προηγούνται των αλλοδαπών συνομηλίκων τους γνωστικά, αλλά στερούνται των βασικών ικανοτήτων που θα τους καταστήσουν κατάλληλους για την αγορά εργασίας. Η αποκλειστική στόχευση στη γνώση δεν επαρκεί, ειδικά σε μια εποχή που η πληροφορία είναι απόλυτα προσβάσιμη. Οι νέοι, παρά την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, δείχνουν να μην αξιοποιούν αυτήν την εμπειρική γνώση με σκοπό την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πιθανές προτάσεις βελτίωσης των ανωτέρω είναι: Εστίαση στα soft skills. Γνωριμία με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση. Βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων. Η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα μιλάει για την τεχνολογία σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ορθής κρίσης. Το μοτίβο «Learn – unlearn – relearn» κυριαρχεί. Χωρίς (ιδανικά) τον φόβο της αποτυχίας να αποτρέπει την εξερεύνηση. Δημιουργία curriculum από τους διδάσκοντες σε όλες τις βαθμίδες, με τη σύμπραξη των μαθητών/φοιτητών. Ετσι, η εκπαίδευση θα αποτελεί αμφίδρομη διαδικασία που θα μεγιστοποιεί το κίνητρο συμμετοχής των διδασκομένων αλλά και την ωφέλειά τους. Για τη βελτίωση των πιθανοτήτων επιτυχίας στον επαγγελματικό στίβο, οφείλει κανείς να ορίσει την περίμετρο των ικανοτήτων του και να λειτουργήσει εντός της. Απαγκίστρωση των νέων από τις συμβατικές οικογενειακές βλέψεις και δοκιμασία σε μη γνώριμα περιβάλλοντα σπουδών και εργασίας, με στόχο την καλλιέργεια αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης.

* Ο κ. Μαρσέλ Κρεμέρ είναι δικηγόρος Αθηνών.

Για περισσότερη αρθρογραφία, γίνετε συνδρομητής στην έντυπη Καθημερινή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ