ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θέμα χρόνου η ρύθμιση των δανείων της «Μπήτρος»

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

H εγχώρια ζήτηση σιδήρου και χάλυβα έχει υποχωρήσει κατά 75% στα εννέα μνημονιακά χρόνια. Ελπίδες ανάκαμψης για τον κλάδο αποτελούν τα έργα κατασκευής των επόμενων ετών, όπως είναι το Ελληνικό, τα περιφερειακά αεροδρόμια, το Θριάσιο, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της εισηγμένης «Μπήτρος», από τις πέντε πιστώτριες τράπεζες μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα ανοίξει τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως με την επίσης εισηγμένη «Σίδμα» που συζητείται την τελευταία διετία. Να αναφέρουμε ότι το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων και των ληξιπροθέσμων μακροπροθέσμων δανείων του ομίλου Μπήτρου ανήλθαν στις 30.06.2017 σε 117,754 εκατ. ευρώ, όταν την ίδια χρονική στιγμή οι ενοποιημένες πωλήσεις έφθασαν μόλις τα 19,799 εκατ. ευρώ. Το σύνολο υποχρεώσεων της «Μπήτρος», μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2017 που υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, ανερχόταν στα 146,040 εκατ. ευρώ. Aπό πλευράς των βασικών μετόχων που ελέγχουν το 77,84% του μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να αλλάξει σελίδα ο όμιλος, εν μέσω όμως των οξύτατων συνεπειών που έχει κληροδοτήσει η πολύχρονη κρίση.

H εγχώρια ζήτηση (σιδήρου και χάλυβα) έχει υποχωρήσει κατά 75% στα εννέα μνημονιακά χρόνια. Ελπίδες ανάκαμψης για τον κλάδο αποτελούν τα έργα κατασκευής των επόμενων ετών όπως είναι το Ελληνικό, τα περιφερειακά αεροδρόμια, το Θριάσιο, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αθήνας, τα μεγάλα ενεργειακά έργα, η αναβίωση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας κ.ά. Η Μπήτρος Συμμετοχική συνεχίζει την προσπάθεια αναζήτησης νέων αγορών και νέων προϊόντων. Ειδικότερα, ο όμιλος Μπήτρου δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού μέσα από την εκμετάλλευση 15 παραθεριστικών κατοικιών, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και αισθητικήςμ που βρίσκονται στην περιοχή Eλιά της Mυκόνου. Στις τελευταίες εξάμηνες λογιστικές καταστάσεις του ομίλου γίνεται λόγος για «αξιοποίηση των εξοχικών κατοικιών με καλά αποτελέσματα, λόγω του υψηλού επιπέδου τουρισμού» που υπάρχει στο νησί. Οι θυγατρικές εταιρείες του εισηγμένου ομίλου δραστηριοποιούνται στον μεταλλουργικό και κατασκευαστικό τομέα, αλλά και στον ενεργειακό πλέον, μέσω των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δημιουργηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. Από τη πλευρά της, η εισηγμένη «Σίδμα» βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες, με σκοπό την υπογραφή νέας συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανεισμού. Στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών είναι η χρονική μετακύλιση πληρωμών κεφαλαίου, η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς και η ανανέωση υπαρχουσών ανεκμετάλλευτων βραχυπρόθεσμων γραμμών δανεισμού. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η μετατόπιση του μεγαλύτερου μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση. Η εταιρεία προσδοκά, με βάση και την πορεία των τελευταίων τριών ετών, σε περαιτέρω μείωση των ζημιών της όσον αφορά τη χρήση του 2017, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά και στο 5ετές πλάνο. Ο όμιλος, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους που ήδη υλοποιείται, αξιολογεί κινήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, εξετάζει μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα επιφέρουν ωφέλειες χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του. Η «Σίδμα» στη λήξη του α΄ εξαμήνου 2017 εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους ύψους 792.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,249 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ταυτόχρονα οι ενοποιημένες πωλήσεις το α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στα 57,907 εκατ. ευρώ από 51,696 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ