ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διπλασιασμός κερδοφορίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2017

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με αιχμή του δόρατος τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των παραχωρήσεων και των συμμετοχών, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε διπλασιασμό της κερδοφορίας του κατά τη διάρκεια του 2017, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε σχεδόν 70 εκατ. ευρώ, έναντι 34 εκατ. ευρώ το 2016. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,185 δισ. ευρώ, έναντι 1,16 δισ. ευρώ το 2016, μια αύξηση της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ, ή 1,9%.

Με την έναρξη του τέταρτου τριμήνου του 2017, ο όμιλος προχώρησε σε σημαντική επένδυση στον τομέα των παραχωρήσεων, καθώς προέβη στην εξαγορά ποσοστού 21,4% στη Νέα Οδό και 33,3% στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος από τον ισπανικό όμιλο Iridioum. Πλέον, το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 78,6% και 66,6% αντίστοιχα, με τη διοίκηση να αναμένει αυξημένη ροή εσόδων για το 2018, ως αποτέλεσμα της εν λόγω συναλλαγής. Παράλληλα, βέβαια, η εταιρεία ανέλαβε και πρόσθετο δανεισμό. Με το πέρας του έτους, ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,084 δισ. ευρώ, έναντι 556 εκατ. ευρώ πριν από την εν λόγω εξαγορά.

Ο συνολικός δανεισμός ανέρχεται σε 1,72 δισ. ευρώ και τα χρηματικά διαθέσιμα σε 642,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια ξεπερνούν τα 768 εκατ. ευρώ. Οπως σημειώνει η διοίκηση, η αύξηση του δανεισμού το τελευταίο τρίμηνο του 2017 οφείλεται στην ενοποίηση των δύο μεγάλων παραχωρήσεων (Ιόνια Οδός και Κεντρικής Ελλάδας), δεδομένου ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποκτήσει πλέον τον έλεγχο των συγκεκριμένων εταιρειών παραχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό με την πρόσφατη έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δρομολογεί τη σύσταση νέας θυγατρικής εταιρείας, στην οποία θα εισφερθούν όλες οι συμμετοχές που έχει σε εταιρείες παραχωρήσεων. Ειδικότερα, στο νέο σχήμα θα μεταβιβαστούν οι συμμετοχές στην Ιόνια Οδό (78,59% μέσω της εταιρείας Νέα Οδός), στον άξονα Ε65 της Κεντρικής Ελλάδας (66,6%), όπως επίσης και το 17% που διαθέτει ο όμιλος στην Ολυμπία Οδό (Κόρινθος - Πάτρα). Στο μέλλον, στην εν λόγω εταιρεία θα εισφερθεί και η συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τη σύμβαση για το εν λόγω έργο να προβλέπεται να υπογραφεί κατά τη διάρκεια του φετινού τρίτου τριμήνου. Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει αναληφθεί από την κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ινδικής GMR.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου αγγίζει το 1,8 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται συμβάσεις αξίας 700 εκατ. ευρώ που βαίνουν προς υπογραφή, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι και ο άξονας Λαμίας - Ξυνιάδας.

Το 2017, ο τομέας των κατασκευών κατέγραψε πτώση κερδών κατά 30% σε 48,7 εκατ. ευρώ, ενώ καθαρά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 6,2 εκατ. ευρώ το 2016) προέκυψαν και από τον τομέα των ακινήτων, λόγω της αποτύπωσης επενδυτικού ακινήτου (κτίριο γραφείων) στη Σόφια της Βουλγαρίας στην εύλογη αξία. Σημειωτέον ότι το εν λόγω ακίνητο αναμένεται να πωληθεί φέτος και ήδη η διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ