ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χαμηλά επίπεδα παρέμειναν το 2017 οι εξαγορές, συγχωνεύσεις

Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις αποτελεί προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η κινητικότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) επιχειρήσεων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Χαμηλή κινητικότητα υπήρξε και πέρυσι στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την εταιρεία EY, o αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με το 2016, ενώ η εκτιμώμενη αξία σημείωσε αύξηση 30%. Το πιο σημαντικό είναι ότι η χώρα μας παρουσιάζει πολύ χαμηλή αξία συναλλαγών αυτού του είδους, ακόμη και από την Τσεχία, που έχει παρόμοια με τη χώρα μεγέθη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη «M&A Barometer 2017: Central and Southeast Europe» της EY, πέρυσι στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη συνολική αξία των συμφωνιών Ε&Σ διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,1 δισ. ευρώ το 2016 και 1,5 δισ. ευρώ το 2015. Σημειώθηκε έτσι αύξηση κατά 30% στη διάρκεια του τελευταίου έτους και μείωση 15% σε σχέση με το 2015. Ο αριθμός, όμως, των συμφωνιών Ε&Σ μέσα στο 2017 υποχώρησε και ανήλθε σε 31 από 33 το 2016. Αυτό σημαίνει ότι μέση εκτιμώμενη αξία κάθε συναλλαγής αυξήθηκε πέρυσι σημαντικά σε σχέση με το 2016.

Η συμμετοχή των χρηματοοικονομικών επενδυτών (τράπεζες κ.λπ.) στις συμφωνίες Ε&Σ που ολοκληρώθηκαν στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 35%, το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ το 65% των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε από στρατηγικούς επενδυτές. Επίσης, από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας, το 32% ήταν ενδοσυνοριακές, το 58% προήλθε από επενδυτές του εξωτερικού, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τρεις συναλλαγές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό (10%). Το ποσοστό των εξερχόμενων Ε&Σ (10%) ήταν το τρίτο χαμηλότερο στην περιοχή, μετά τη Ρουμανία (3%) και την Ουγγαρία (9%).

Μεταξύ των ξένων επενδυτών, την εντονότερη παρουσία είχαν οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος, με τρεις συμφωνίες η κάθε χώρα. Ο κλάδος με την εντονότερη δραστηριότητα Ε&Σ στη χώρα μας ήταν η πληροφορική.

«Η αύξηση της αξίας των Ε&Σ στη χώρα μας αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την ελαφρά μείωση του αριθμού τους», ανέφερε ο Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης. «Ωστόσο», πρόσθεσε, «σε απόλυτους αριθμούς η δραστηριότητα στη χώρα μας παραμένει αναιμική, δεδομένου ότι η Τσεχία, με παρόμοιο ΑΕΠ, κατέγραψε πολύ μεγαλύτερης αξίας συμφωνίες». Κατά τον κ. Ιωσηφίδη, οι Ε&Σ, και ιδιαίτερα οι επενδύσεις από το εξωτερικό, παραμένουν βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας. «Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις, καθώς και η βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για όλους μας», είπε χαρακτηριστικά.

Συνολικά στη Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το 2017, η αγορά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 42,5 δισ. ευρώ (50,9 δισ. δολάρια), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε σχέση με πέρυσι. Η έρευνα της ΕΥ καλύπτει 11 χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία). Αυξητική ήταν η τάση της αξίας των συμφωνιών σε όλες τις χώρες που καλύπτει η έρευνα, με την εξαίρεση της Σλοβακίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ