ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε τελική ευθεία για την πώληση των λιγνιτικών

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων Μελίτης, Μεγαλόπολης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Aντίστροφα μετράει από χθες ο χρόνος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Η διοίκηση της Επιχείρησης δημοσιοποίησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης και Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με αυτήν, έως τις 17 Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει να έχει επιλεγεί ο προτιμητέος επενδυτής και να έχει υπογραφεί η συμφωνία μεταβίβασης, ενώ έως τα τέλη του έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η διαγωνιστική διαδικασία θα προχωρήσει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μη δεσμευτικό ενδιαφέρον. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες ή και συμπράξεις εταιρειών με αποδεδειγμένη εμπειρία στις αγορές ηλεκτρικού ρεύματος. Οσοι προκριθούν θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, αφού υπογράψουν προηγουμένως συμφωνία εμπιστευτικότητας με τη ΔΕΗ. Ως προς τα οικονομικά κριτήρια, ορίζεται ότι ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό των τριών τελευταίων χρήσεων πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 100 εκατ. ευρώ.

Μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η DGcomp δημοσιοποίησε την απόφαση που έλαβε στις 17 Απριλίου, η οποία έκρινε ως επαρκή και κατάλληλα τα μέτρα αποεπένδυσης στον λιγνίτη, τα οποία έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που διαπίστωσε η Επιτροπή στην περίφημη απόφασή της το 2008. Η απόφαση που υπογράφεται από την επίτροπο Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αφού επισημαίνει ότι σχεδόν δέκα χρόνια μετά την απόφαση του 2008 η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού εξακολουθεί να παρουσιάζει τις ίδιες στρεβλώσεις που είχαν επισημανθεί στην αρχική αξιολόγηση της Επιτροπής, καταλήγει ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποεπένδυσης είναι επαρκή για τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η έρευνα αγοράς που έκανε η DGcomp, στην οποία συμμετείχαν 30 από τους 80 επενδυτές που υπέδειξε η ΔΕΗ και στους οποίους εστάλη ερωτηματολόγιο, έδειξε ότι οι εκχωρούμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές μονάδες.

Συνολικά, 15 εταιρείες εξέφρασαν ενδιαφέρον για ενδεχόμενη αγορά μιας ή αμφοτέρων των εκχωρούμενων εγκαταστάσεων. Ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων αναγνώρισαν ότι οι προτεινόμενες μονάδες έχουν χαμηλό μεταβλητό κόστος και ότι ως εκ τούτου μπορούν να λειτουργούν ανταγωνιστικά υπό διαφορετικές συνθήκες στην αγορά και, κατά συνέπεια, θα μπορούν επίσης να παρέχουν δυναμικότητα βασικού φορτίου στις ώρες εκτός αιχμής, γεγονός το οποίο αποτελεί κρίσιμο θέμα ανταγωνισμού. Ειδικά για τις μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, σημειώνει ότι έχουν τα χαμηλότερα μεταβλητά κόστη του στόλου της ΔΕΗ και, ως εκ τούτου, συγκαταλέγονται στις πιο ανταγωνιστικές μονάδες στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού. Η Επιτροπή καταλήγει, επίσης, στη διαπίστωση ότι η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αγορά χονδρικής προμήθειας και είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ελλάδα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ